Mykoła Junakiw

Микола Юнаків

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Generał-pułkownik armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Czuhujew

Data narodzin:

6.12.1871

Data śmierci:

1.8.1931

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває
Генерал – полковник
Микола Юнаків
(6.12.1871 Чугуїв – 1.08.1931 Тарнів)
Начальник Генерального Штабу
Збройних Сил України
Міністр Військових Справ
Української Народної Республіки
Голова Вищої Військової Ради
Державного Центру УНР в Тарнові

Tu spoczywa
Generał-pułkownik
Mikoła Junakiw
(6.12.1871 Czuhujew – 1.08.1931 Tarnów)
Szef Sztabu Generalnego
Sił Zbrojnych Ukrainy
Minister Spraw Wojskowych
Ukraińskiej Republiki Ludowej
Przewodniczący Wyższej Rady Wojskowej
Centrum Państwowego URL w Tarnowie

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Sześciokończysty monumentalny krzyż betonowy na podstawach z kamienną tablicą.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie betonowe.

Nota biograficzna:

Urodzony 6 grudnia 1871 r. w Czuhujewie. Wstępną edukację wojskową odbył w Orle, wyższe wykształcenie w Sankt Petersburgu. Wykładowca historii wojskowości. W czasie I wojny światowej oficer armii rosyjskiej. Przeszedł na stronę URL. Pełnił kierownicze funkcje w ministerstwie spraw wojskowych. Po wojnie przebywał w Tarnowie działając w środowisku kombatanckim. Uhonorowany kilkoma wysokimi odznaczeniami rosyjskimi i ukraińskimi, w tym Krzyżem Semena Petlury. Zmarł 1 sierpnia 1931 r. w Tarnowie.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Tarnowie-Krzyżu

Województwo: Małopolskie

Powiat: Tarnowski

Gmina: Tarnów

Miejscowość: Tarnów

Adres pocztowy: ul. Krzyska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor 16a, Rząd 1, Nr grobu 48. https://tarnow.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=80214613&inni=0&cinki=0

Opis cmentarza:

Cmentarz w Tarnowie, w dzielnicy Krzyż. Cmentarz komunalny składa się z dwóch części położonych po obu stronach ulicy Krzyskiej. W pobliżu znajduje się rzymskokatolicki cmentarz parafialny.

Źródła:

Fot. Wikipedia.