Mykoła Mahalas

Микола Магаляс

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

chorąży armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

20.10.1898

Data śmierci:

15.9.1941

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Tekst na płycie nagrobnej:]
БЛ. П. МИКОЛА МАГАЛЯС
ХОРУНЖИЙ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ
УРЯДОВЕЦЬ УДК в ВАРШАВІ 20.Х.1898–15.ІХ.1941
КОХАНОМУ МУЖОВІ ДРУЖИНА І ТОВАРИШІ ПО ЗБРОЇ
[Tekst na tabliczce na krzyżu wojskowym:]
МИКОЛА МАГАЛЯС ХОРУНЖИЙ АРМІЇ УНР *20.Х.1898 +21.ІІ.1946

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Ś.P. MYKOŁA MAHALIAS CHORĄŻY UKRAIŃSKIEJ ARMII
URZĘDNIK UDK w WARSZAWIE 20.Х.1898–15.ІХ.1941
KOCHANEMU MĘŻOWI ŻONA I TOWARZYSZE BRONI
MYKOŁA MAHALIAS CHORĄŻY ARMII URL 20.Х.1898 +21.ІІ.1946

Rok powstania grobu:

1941

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu. Kamienna tablica /30X50/ na grobie z inskrypcją.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Członek delegacji ukraińskiej ds. pertraktacji polsko-ukraińskich przeprowadzonych pod przewodnictwem pułkownika Petra Łypki od 10 do 16 sierpnia 1919 roku w Dęblinie. Oficer w Ministerstwie Spraw Wojskowych URL. Po internowaniu w Polsce przebywał w obozie w Częstochowie, a potem w Kaliszu. W okresie okupacji był pracownikiem Ukraińskiego Komitetu Pomocy w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 12 – 17

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
О. Колянчук, Увічнення нескорених, Львів 2003, с. 152.

CAW, SAU, I.380.2.243: Korpus oficerski armii URL w 1920 r.