Mykoła Pekarśkyj

Микола Пекарський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

pułkownik armii URL; Naczelnik Zarządu Weterynarii Ministerstwa Spraw Wojskowych URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

w. Płesna w pow. zasławskim gub. wołyńskiej

Data narodzin:

17.11.1879

Data śmierci:

30.10.1931

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ПОЛКОВНИК МИКОЛА ОСТАПОВИЧ ПЕКАРСЬКИЙ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГОЛОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ УПРАВИ […]

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

PUŁKOWNIK MYKOŁA PEKARŚKYJ NACZELNIK WYDZIAŁU WOJSKOWEGO WETERYNARYJNEGO ZARZĄDU […]

Rok powstania grobu:

1931

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Obrys grobu, płyta pozioma, stela dwuczęściowa zwieńczony krzyżem na podstawie znajduje się część inskrypcji (część tablicy z fragmentem inskrypcji usunęła SB PRL).

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Po internowaniu w Polsce przebywał w Częstochowie, następnie w Warszawie.
Dyrygent chóru metropolitalnego przy prawosławnym Soborze Marii Magdaleny na Pradze oraz członek zespołu teatralnego prowadzonego przez Nazara Obidzińskiego.
Zmarł w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 października w cerkwi metropolitalnej odprawieniem mszy żałobnej za pokój duszy zmarłego, po czym Metropolita Dionizy w asyście sześciu księży i trzech diakonów odprawił panichidę. Śpiewał chór, którego zmarły był dyrygentem. Następnie pochód żałobny ruszył na cmentarz na Wolę. Wśród dość znacznej ilości obecnych za trumną szli przedstawiciele miejscowej ukraińskiej kolonii na czele z przedstawicielami Zarządu Głównego UKC. Wieńce złożono od ukraińskiej emigracji, Metropolitalnego Chóru, Duchownego Konsystorza, kancelarii Synodu i in.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 8 – 13 – 1

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
„Тризуб” nr 44, 22. XI. 1931, s. 25;
Nagrobek; Zapis w księdze cmentarnej;
Микола Пекарський strona w portalu Перші визвольні змагання 1914-1924 рр.