Myron Iwan Kołtuniuk

Мирон Іван Колтунюк

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Komarno, pow. radecki

Data narodzin:

19.1.1885.

Data śmierci:

28.7.1943.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ірена з Метеллів
Колтунюк
жена місцевого пароха
*28.ІІ.1891 +8.Х.1941.

о. Мирон
Колтунюк
парох Жукова
і декан чесанівський
*19.І.1885 +28.VII.1943.

Вічна їм пам’ять!

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Irena z Metellów
Kołtuniuk
żona miejscowego proboszcza
*28.ІІ.1891 +8.Х.1941.

o. Myron
Kołtuniuk
proboszcz Żukowa
i dziekan cieszanowski
*19.І.1885 +28.VII.1943.

Wieczna im pamięć!

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Płyty betonowe poziome i pionowe z tablica lastrykową oraz takimż krzyżem.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Urodzony 19.1.1885 r. w Komarnie pow. rudecki. Duchowny greckokatolicki. Wykształcony w Przemyślu (gimnazjum, seminarium) i Lwowie (seminarium), wyświęcony w 1912 r. Wikariusz, administrator, dziekan i proboszcz w różnych parafiach w Przemyskiem, Lubaczowskiem i Cieszanowskiem. W czasie I wojny światowej kapelan w armii Austro-Węgier, więzień obozu w Talerhofie. Zamordowany 28.7.1943 r. przez polskie podziemie w Żukowie.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Żukowie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Cieszanów

Miejscowość: Żuków

Adres pocztowy: Kowalówka

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Żukowie.

Źródła:

Б. А. Прах , Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989), Львів 2015, c. 119-121.