Myrosław Ripećkyj

Мирослав Ріпецький

Transkrypcje nazwiska:

Mirosław Ripecki, Myroslav Ripetskyi.

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo, działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Sambor

Data narodzin:

13.6.1889

Data śmierci:

29.4.1974

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ОТЕЦЬ МИТРАТ
Мирослав Ріпецький
* 13.06.1889 р. Самбір
+ 29.04.1974 р. Хшаново
ПАРОХ ЛІСОК І ХШАНОВА
ПАТРІОТ, ГЕРОЙСКИЙ СЛУГА
ТА БОРЕЦЬ ЗА ЦЕРКВУ І НАРОД
“Пам’ять про праведника буде вічна.”
(Пс.111 6)

Євгенія Ріпецька
з роду Смулків
* 13.10.1890 р. Угринів
+ 30.05.1966 р. Хшаново
ВІДДАНА ТА ЛЮБЛЯЧА
ДРУЖИНА
“Блаженні, яких вибрав і прийняв Ти,
Господи, і пам’ять їх з роду в рід.”
(Пс.64,5)

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

KSIĄDZ MITRAT
Mirosław Ripecki
* 13.06.1889 r. Sambor
+ 29.04.1974 r. Chrzanowo
PROBOSZCZ LISEK I CHRZANOWA
PATRIOTA, HEROICZNIE ODDANY
I WALCZĄCY O CERKIEW I NARÓD
„Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci”
(Ps.111 6)

Eugenia Ripecka
z domu Smółko
* 13.10.1890 r. Uhrynów
+ 30.05.1966 r. Chrzanowo
ODDANA I KOCHAJĄCA
ŻONA
„Szczęśliwi, których wybrałeś i przyjąłeś
Panie, i pamięć o nich z pokolenia na pokolenie”
(Ps. 64,5)

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Miejsce pochówku oznaczone płytą nagrobną na podstawie, u wezgłowia której znajdują się dwie stele na podstawie połączone łukiem zamkniętym zwornikiem, na którym umieszczony krzyż grecki; na stelach płyty z rytymi i pomalowanymi złotym kolorem inskrypcjami oraz fotografie – popiersia księdza i jego żony; pomiędzy stelami płyta z malowanym przedstawieniem Bogarodzicy z Dzieciątkiem, o kształcie odpowiadającym sylwetkom przedstawionych postaci.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej, schody.

Nota biograficzna:

Duchowny greckokatolicki, wyświęcony w 1913 r., pełnił posługę w Mostach Wielkich (1913-1914), Surzycy Wielkiej (1921), Liskach (1921-1947) i Chrzanowie (od 1947), działacz oświatowy i gospodarczy, kapelan w armii austro-węgierskiej, od 1919 w Ukraińskiej Halickiej Armii. Inicjator życia religijnego i narodowego w Liskach. Publicysta, krajoznawca. W lipcu 1939 r. więziony przez władze polskie. W Chrzanowie animator życia duchowego i społeczeństwa wśród wysiedlonych Ukraińców, inwigilowany przez komunistyczne organy bezpieczeństwa.

Dane cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki w Liskach (dawniej greckokatolicki)

Województwo: Lubelskie

Powiat: Hrubieszowski

Gmina: Dołhobyczów

Miejscowość: Liski

Adres pocztowy: 22-540 Liski


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 64, obręb 254; dawny cmentarz greckokatolicki, obecnie wykorzystywany jako rzymskokatolicki; pochówek przy ogrodzeniu i niewielkiej skarpie od strony wschodniej (N 50° 30' 14.54''; E 23° 56' 17.79'').

Opis cmentarza:

Działka nr 64, obręb 254; dawny cmentarz greckokatolicki, obecnie wykorzystywany jako rzymskokatolicki, czynny; na starej części cmentarza liczne drzewa. Administrowany przez proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brata Alberta w Przewodowie (Przewodów 20, 22-540 Dołhobyczów).

Źródła:


Hałagida I., Ks. Mirosław Ripećkyj i jego placówka duszpasterska w Chrzanowie 1947-1974. Przyczynek do roli domu duchownego w dziejach ukraińskich grekokatolików na Warmii i Mazurach,
„Nowa Ukraina” 2007, nr 1-2, s. 149–155.

Kryk B., Życie i działalność ks. mitrata Mirosława Ripeckiego (1889-1974), praca magisterska napisana na Katedrze Kościoła Średniowiecznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem ks. dra Stanisława Tylusa, Lublin 2008.

Прах Б., Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, т.1: Біографічні нариси (1939-1989), Львів 2015, с. 170-172.