Nicefor Awramenko

Никифор Авраменко

Transkrypcje nazwiska:

Nicefor Awramienko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Wierzchniednieprowsk, gubernia jekaterynosławska (obecnie - obwód dniepropietrowski), Ukraina

Data narodzin:

22.2.1893

Data śmierci:

21.9.1973

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.

NICEFOR *22.II.1893 +21.09.1973

JULIA *27.XII.1904 +12.V.1989

ROMAN *18.VI.1927 +1.III.2006

AWRAMIENKO

R. I. P.

Rok powstania grobu:

1973

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

lastriko + beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z wyrytym krzyżem łacińskim oraz skrótem R. I. P. Pionowa tablica inskrypcyjna z wyrytym krzyżem łacińskim.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Nicefor Awramenko urodził się 22 lutego 1893 r. w mieście Wierchniedniprowsk w guberni jekaterynosławskiej (obecnie – obwód dniepropietrowski) na Ukrainie. W 1912 r. wstąpił do wojska i służył jako saper w Charkowie. W 1916 r. ukończył Mikołajewską szkołę inżynierską w Petersburgu.

Latem 1914 r. walczył na granicy z Prusami Wschodnimi. Został odznaczony krzyżem Świętego Jerzego. Po tym jak został ranny, długi czas przebywał w szpitalu.

Latem 1916 r. jako dowódca roty saperskiej wziął udział w walkach na Wołyniu, w ramach Ofensywie Brusiłowa. Otrzymał Order Anny III stopnia, a potem Order Świętego Jerzego IV stopnia. Po raz drugi został ranny i został otruty gazem.

Od listopada 1917 r. służył w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od 9 lutego 1918 r. był komendantem sztabu Wydzielonego Oddziału Zaporoskiego, od 17 listopada 1918 r. komendantem sztabu Frontu Lewobrzeżnego pod dowództwem pułkownika Petra Bolboczana, a od 22 stycznia 1919 r.  komendantem sztabu Korpusu Zaporoskiego Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Uczestnik I Kampanii Zimowej, później szef sztabu 1 Dywizji Zaporoskiej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W sierpniu 1920 r. w bitwie pod Klininami (w obecnym obwodzie chmielnickim) został ciężko ranny w prawą rękę i zakończył karierę wojskową. Został internowany w polskim szpitalu.

Mieszkał na emigracji w Polsce. Po ślubie miał troje dzieci. Pracował jako drogowiec na Podlasiu. Długo mieszkał w Poznaniu. Zmarł w 21 września 1973 roku. Pochowany na cmentarzu w Poznaniu na Junikowie. Autor książki „Wspomnienia Zaporożca”.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo-Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Poznań

Gmina: Poznań

Miejscowość: Poznań-Junikowo

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 305, 60-179 Poznań

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

nr kwatery 2, nr alei 25, rząd 11, nr grobu 2

Opis cmentarza:

Źródła:

Авраменко Н. Спомини запорожця. Документальне видання, Київ 2007, c 456.

Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга I., Київ 2007, c.11, 12.