Nieznany żołnierz UHA

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

żołnierz UHA

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton + krzyż metalowy

Opis elementów grobu:

Pochówek oznaczony płytą nagrobną, u wezgłowia której znajduje się późniejszy krzyż rurowy z figurą Chrystusa na przecięciu ramion; na płycie wypukłorzeźbiony kaszkiet wojskowy oraz krzyż; całość niedawno pomalowana szarą farbą.

Opis otoczenia grobu:

Ziemia.

Nota biograficzna:

Nie ustalono.

W latach międzywojennych grób był miejsce corocznych nabożeństw ku pamięci poległych w walce o niepodległość Ukrainy.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Zapałowie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Jarosław

Gmina: Wiązownica

Miejscowość: Zapałów

Adres pocztowy: Zapałów 244, 37-544 Zapałów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pochówek w centralno-zachodniej części cmentarza, na prawo od grobu rozstrzelanego przez WP koło miejscowej cerkwi Iwana Iwanczuka.

Opis cmentarza:

Działka nr 772/4, obr. 3; położony w odległości ok. 50 m na północ od cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana; z II poł. XIX, zabytkowy, niegdyś greckokatolicki; nieogrodzony, z licznymi drzewami i krzewami

Źródła:

Kolańczuk A., „Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina”. Miejsca pamięci w Polsce, Przemyśl 2015, s. 238.