Nieznany żołnierz

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

żołnierz UHA

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Nieznane

Data narodzin:

Nieustalona

Data śmierci:

Nieznana

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Т[…]
спочиває
герой
за волю
України
р 1919

За стараням
Т-ва Лугу.
1930

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu
spoczywa
bohater
za wolność
Ukrainy
r. 1919

Staraniem
T-wa Łuh
1930

Rok powstania grobu:

1930

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Nagrobek z piaskowca, typu bruśnieńskiego, z krzyżem łacińskim, wyrytymi napisami oraz godłem Ukrainy u stóp Ukrzyżowanego.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Prawdopodobnie żołnierz UHA, wedle napisu – poległy w 1919 r.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Korniach

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Miejscowość: Kornie

Adres pocztowy: Kornie

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Nieopodal zbiorowej mogiły z l. 40. XX w.

Opis cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki.

Źródła: