Nil Bohdan Łomnyćkyj

Ніль Богдан Ломницький

Transkrypcje nazwiska:

Nil Bohdan Lomnytskyi

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Kawsko (Кавське) koło Stryja

Data narodzin:

24.11.1864

Data śmierci:

22.8.1915

Czas pochówku:

przed 1917

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

+
ТУ СПОЧИВАЮТЬ
о. НІЛЬ БОГДАН ЛОМНИЦЬКИЙ
ПАРОХ ГРЕБЕННОГО
УРОДИВСЯ 1864 Р.
ПОМЕР 22/8.1915 Р.

ОЛЕКСАНДЕР НИКОЛАЙ ЛОМНИЦЬКИЙ
УР. 1890 Р. ПОМ. 3/2.1896 Р.

ПАВЛО ВОЛОДИМИР ЛОМНИЦЬКИЙ
УР. 1901 Р. ПОМ. 24/2.1905 Р.

ОЛЕКСАНДЕР КОЗЛОВСЬКИЙ
УР. 1876 Р. ПОМ.14/8.1898 Р.

ВІЧНАЯ ІМ ПАМЯТЬ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

+
TU SPOCZYWAJĄ
ks. NIL BOHDAN ŁOMNYĆKYJ
PROBOSZCZ HREBENNEGO
URODZONY 1864 R.
ZMARŁ 3/2.1896 R.

OLEKSANDER NYKOŁAJ ŁOMNYĆKYJ
UR. 1890 R. ZM. 3/2 1896 R.

PAWŁO WOŁODYMYR ŁOMNYĆKYJ
UR. 1901 R. ZM. 24/2/1905 R.

OLEKSANDER KOZŁOWŚKYJ UR. 1876 R. ZM.14/8.1898 R.

WIECZNA IM PAMIĘĆ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Pochówek oznaczony krzyżem stylizowanym na pień drzewa, na cokoliku i trzystopniowym cokole, z których dwa pierwsze w formie schematycznie zarysowanych skałek, na podstawie. Na przecięciu ramion krzyża stylizowany wieniec z kwiatów. W cokole płycina z cynową tablicą z odlaną wypukłą inskrypcją. Po obydwu stanach grobu lastrykowe donice z nasadzeniami kwiatów.

Opis otoczenia grobu:

Otoczenie wyłożone barwioną kostką betonową. Całość – obejmująca także znajdujący się po prawej stronie, pochodzący z lat 90-tych XX w., grób poety O. Kozłowskiego – otoczona ogrodzeniem składającym się z połączonych listwami prętów zakończonych motywem lilijki.

Nota biograficzna:

Nil Bohdan Łomnyćkyj (ur. 24.11.1864 – zm. 22.08.1915) — duchowny greckokatolicki, proboszcz Hrebennego w latach 1895-1915 r. [Prawdopodobnie brał udział w misjach dla grekоkatolików zarobkujących na Prusach]. W 1914 aresztowany i ciężko pobity przez austriackich żandarmów [wg innej niepotwierdzonej wersji został osadzony w austriackim obozie w Talerhofie, gdzie zachorował na cholerę]. Został pochowany w Hrebennem.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny w Hrebennem (dawny greckokatolicki)

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Miejscowość: Hrebenne

Adres pocztowy: 22-681 Hrebenne


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 76, obr. 3. Pochówek w centralno-wschodniej części cmentarza (N 50° 17.374'; E 23° 34.803')

Opis cmentarza:

Źródła:

Козак М., Церква в день її оновленного 25 літтня, “Перемиські Дзвони” №4/1992.