Ołeksandr Burkiwśkyj

Олександр Бурківський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

generał chorąży armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Równe na Wołyniu

Data narodzin:

19.2.1876

Data śmierci:

31.8.1921

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ГЕНЕРАЛ ХОРУНЖИЙ ОЛЕКСАНДР БУРКІВСЬКИЙ КОМАНДИР І-ї КУЛЕМЕТНОЇ ДИВІЗІї АРМІї УНР 1876–1920

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

GENERAŁ CHORĄŻY OŁEKSANDR BURKIWŚKYJ DOWÓDCA I-szej STRZELECKIEJ DYWIZJI ARMII URL 1876–1920

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy na podstawie. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył Junkierską Szkołę Piechoty w Czuhujewie. Służył w 165. Pułku Kowelskim i 74. Stawropolskim. Podczas I wojny światowej dowodził 465. Urżumskim pułkiem Piechoty. Odznaczony dziewięcioma orderami i złotą Georgijewską Bronią. Pod koniec 1917 roku w randze pułkownika wstąpił do armii ukraińskiej i został dowódcą 32. Pułku Sumskiego, który walczył na froncie bolszewickim. Za rządów Hetmana P. Skoropadskiego był zastępcą dowódcy pułku. Od początku 1919 r. został naczelnikiem uzbrojenia, a następnie zastępcą dowódcy 6. Dywizji Zaporoskiej, a później dowódcą 4. Dywizji Chełmskiej. Walczył przeciwko wojskom Budionnego i Denikina. W 1920 roku został dowódcą 8. brygady 3. Dywizji Żelaznej generała O. Udowyczenki. Od października tego roku został dowódcą 1 Dywizji Karabinów Maszynowych. Był jednocześnie pomocnikiem dowódcy Prawej Grupy Wojsk Armii URL. Odznaczył się szczególnie w walkach pod Mohylewem Podolskim 11 – 12 listopada, kiedy śmiałym manewrem wyprowadził jedną z brygad z otoczenia bolszewickiego. Awansowany na stopień generała chorążego.
Od końca listopada 1920 roku wraz ze sztabem swej Dywizji przebywał w obozie w Pikulicach pod Przemyślem. Zginął tragicznie w 1921 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Został pochowany na tym cmentarzu jako jeden z pierwszych wyższych oficerów ukraińskich.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36 – 6 - 30

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
Lit.: CAW, SAU, sygn. 380.2.243: Korpus oficerski armii URL w 1920 r.; Я. Тинченко, Українське офіцерство: шляхи скорботита забуття1917-1921 роки. Київ 1995, с. 137-138.
Олександр Бурківський, strona w Wikipedii