Ołeksandr Salikowśkyj

Олександр Саліковський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

minister spraw wewnętrznych URL, dziennikarz

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja, politycy

Miejsce narodzin:

Stary Potok, obwód winnicki

Data narodzin:

13.3.1866

Data śmierci:

22.11.1925

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ALEKSANDER SALIKOWSKI ur.13.III.1886 zm. 22.XI.1925
ANTONINA SALIKOWSKA z d. SKOTECKA ur.26.III.1863 zm.1.VI.1912

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

ОЛЕКСАНДЕР САЛІКОВСЬКИ нар.13.III.1886 пом. 22.XI.1925
АНТОНІНА САЛІКОВСЬКА зд. СКОТЕЦЬКА
нар.26.III.1863 пом.1.VI.1912

Rok powstania grobu:

1928

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Obrys grobu, płyta pozioma oraz stela i na niej wpisana inskrypcja.

Opis otoczenia grobu:

Grób położony bezpośrednio przy cerkwi.

Nota biograficzna:

Działacz społeczny i polityczny, dziennikarz i publicysta. Syn duchownego prawosławnego. W latach 1904-1909 współredaktor, a później redaktor rosyjskiego dziennika „Kijewskije otkliki”, a w latach 1913-15 redaktor dziennika „Priazowskij kraj” w Rostowie. W roku 1912 i w latach 1915-1917 był współredaktorem czasopisma „Ukrainskaja Żyzń”.
W 1917 r. został przewodniczącym Ukraińskiej Rady w Moskwie, następnie Kijowskim Komisarzem Gubernialnym. W latach 1918-19 redaktor dziennika „Trybuna”, poseł URL w Rydze, a w 1920 minister spraw wewnętrznych URL w emigracyjnym rządzie Prokopowicza i Liwyćkiego.
Od 1920 roku na emigracji w Polsce, gdzie podjął pracę dziennikarską. Był założycielem i głównym redaktorem czasopisma „Biułeteń UCK w Polszczi” („Biuletyn UKC w Polsce”) i czasopisma „Wisty Ukrainśkoho Centralnoho Komitetu w Polszczi” („Wiadomości Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Polsce”). W latach 1921-22 był redaktorem naczelnym dziennika „Ukrajinśka Trybuna” w Warszawie, następnie miesięcznika „Trybuna Ukrainy” (1922-23) i tygodnika „Ukrajinśka Sprawa” (1922).
Od września 1923 roku pełnił obowiązki przewodniczącego zarządu Ukraińskiego Komitetu Centralnego. Był również członkiem Klubu Ukraińskiego w Warszawie. W 1923 roku O. Salikowśkyj ofiarował Ukraińskiej Studenckiej Hromadzie w Warszawie prawie całą bibliotekę „Ukraińskiej Trybuny”. W 1925 roku był redaktorem dwujęzycznego (powołanego na czas wyborów przez Blok Mniejszości Narodowych) czasopisma „Warszawskie Echo”.
Zmarł 22 listopada 1925 roku w Warszawie.
Poświęcenie pomnika odbyło się 25 listopada 1928 roku.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 8 – 4 - 1

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

Szagała R., Kolańczuk A., Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
Олександр Саліковський, strona w Wikipedii