Ołeksandr Szołochow (Jan Nowak)

Олександр Шолохов

Transkrypcje nazwiska:

Oleksandr Sholokhov

Zawód / tytuł:

Oficer Armii URL, artysta malarz

Grupa społeczna:

ludzie kultury i sztuki, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

6.8.1896

Data śmierci:

13.10.1981

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Jan Nowak
Szołochow
Ur. 6.8.1896 Zm. 13.10.1981

Tatiana Szołochow
Z d. Osipow
Ur. 24.1.1901 Zm. 22.11.1985

Pokój ich duszom

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Poziome płyty lastrykowe z poziomą płytą z napisem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Oleksandr Szołochow – oficer Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, po internowaniu w Kaliszu włączył się aktywnie w życie obozowe jako pracowni malarskiej, od 1928 r. przebywał w Poznaniu, gdzie pracował w branży reklamowej pod pseudonimem Jan Nowak.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny z wojskowym mauzoleum w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 24, 62-800 Kalisz

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

N 51 ° 46’ 20”; E 18 ° 5’ 8”

Opis cmentarza:

W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.

Źródła:

Колянчук O., Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, c. 203.
Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 65.