Oleksij Martianiw

Олексій Март'янів

Transkrypcje nazwiska:

Олександр Мартинів, Oleksandr Martwyniw

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

6.4.1929.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочинув
у квітні 6 дня
Р. Б. 1929. сотник
Української Армії
інженер Олексій
Март’янів

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu spoczął
w kwietniu 6 dnia
Roku Pańskiego 1929 kapitan
Armii Ukraińskiej
inzynier Oleksy
Martianiw

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowy krzyż pionowy na cokołach z metalową tablicą inskrypcyjną. Obramowanie betonowe poziomej części grobu.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Kapitan Armii URL.

Dane cmentarza:

Cmentarz Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku na Wygodzie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Białystok

Gmina: Białystok

Miejscowość: Białystok

Adres pocztowy: ul. Władysława Wysockiego, 15-126 Białystok

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera 2, rząd 25, grób 14.

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny Wszystkich Świętych powstał po zamknięciu cmentarza przy cerkwi św. Marii Magdaleny w centrum Białegostoku. Mieści się w dzielnicy Jaroszówka i zajmuje powierzchnię 6,7 ha. Jest nadal czynny. Z początku cmentarz wraz z cerkwią należał do parafii św. Mikołaja. Dopiero w 1982 r. erygowano jako samodzielną parafię, wraz z przynależącą cerkwią. Nekropolia została wraz z cerkwią wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego, a parafia jest najmniejszą liczebnie parafią Białegostoku. (Źródło: https://cmentarium.pl/cmentarz/cmentarz-prawoslawny-wszystkich-swietych-bialystok-2076).

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 234.