Onufry Sołoducha

Онуфрій Солодуха

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Przewodniczący Zarządu Czytelni "Proswita"

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Wierzbica

Data narodzin:

1860

Data śmierci:

13.3.1928.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ту
спочиває
Онуфрій
Солодуха
*1860
+1928
В П

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu
Spoczywa
Onufry
Sołoducha
*1860
+1928
W[ieczna] P[amięć]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Kamienny krzyż na postumentach.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Budowniczy czytelni „Proswity” w Wierzbicy oraz jej wielokrotny przewodniczący. Jeden z liderów ukraińskiego życia kulturalnego wsi.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Wierzbicy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Miejscowość: Wierzbica

Adres pocztowy: Wierzbica

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwartał 9, nr grobu 392.

Opis cmentarza:

Cmentarz założony na początku XIX w. Własność parafii rzymskokatolickiej w Machnowie. Odnawiany staraniem Towarzystwa Ziemi Wierzbickiej "Werbycja". Zachowało się ponad 550 nagrobków. Więcej informacji: О. Кіх-Маслей, Ім'я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів 2014.

Źródła:

О. Кіх-Маслей, Ім’я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів 2014, с. 133.

O. Masłej-Kich, Czytelna Towarzystwa „Proswita” w Wierzbicy (1884-1939). Rekonstrukcja, Kraków 2020, s. 138.

O. Kich-Masłej, Nomen mortui. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy (kultura polsko-ukraińskiego pogranicza), Kraków 2016, s. 260.