Petro Chołodnyj

Петро Холодний

Transkrypcje nazwiska:

Petro Kholodnyj

Zawód / tytuł:

minister oświaty URL

Grupa społeczna:

inteligencja, ludzie kultury i sztuki, politycy

Miejsce narodzin:

Perejasław, gub. połtawska

Data narodzin:

18.12.1876

Data śmierci:

7.6.1930

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ПЕТРО ХОЛОДНИЙ ХУДОЖНИК МІНІСТР ОСВІТИ 18.XII.1876–7.VI.1939

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

PETRO CHOŁODNYJ ARTYSTA MINISTER OŚWIATY 18.XII.1876–7.VI.1939

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył gimnazjum nr 4 w Kijowie (1894), a następnie studia na kierunku fizyczno–matematycznym na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Kijowskiego (1898). W latach 1899–1917 pracował jako asystent, wykładowca, a potem profesor fizyki na Politechnice Kijowskiej. Równolegle pełnił funkcje dyrektora Kijowskiej Szkoły Komercyjnej (1906–1917), w której wbrew zakazowi władz carskich wprowadził do programu nauczania dla polskich uczniów lekcje z historii, języka polskiego i literatury polskiej.
Członek Towarzystwa Postępowców Ukraińskich, a później Ukraińskiej Partii Socjalistów–Federalistów, członek Ukraińskiej Centralnej Rady. Podczas rewolucji ukraińskiej wraz z ministrem oświaty UCR (a potem URL) Iwanem Steszenką prowadził ożywioną działalność związaną z ukrainizacją szkół na terenie Ukrainy. Od czerwca 1917 r. zastępca sekretarza oświaty UCR, minister ludowej URL (grudzień 1918-luty 1919, maj 1919–grudzień 1920).
Po internowaniu w 1920 roku armii ukraińskiej w Polsce przebywał w Tarnowie. Organizował różne formy oświaty dla przebywających w obozach żołnierzy i oficerów. Wspomagał też grupy malarskie w obozach, zwłaszcza w Kaliszu, gdzie zorganizowano prężnie działającą szkołę Pracownię Sztuk Plastycznych. We własnej pracowni w Tarnowie wykonał cykl portretów dowódców Armii URL. Mimo kilkakrotnych propozycji objęcia stanowiska profesora fizyki w Ukraińskiej Akademii Gospodarczej w Podiebradach, nie wyjechał z Polski. Choroba i śmierć nie pozwoliły mu na zrealizowanie wielu zamierzeń.
Zmarł 7 czerwca 1930 r. w Warszawie.
Pomnik Petra Chołodnego po II wojnie światowej został zniszczony, ale pozostał zapis w księdze cmentarnej, gdzie jest wpisany prawidłowy nr miejsca w kwaterze 36. (36 – 6 – 28). W r. 2000 postawiono symboliczny nowy krzyż przy głównym monumencie w kwaterze 93 oficerów i żołnierzy Armii URL.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36 – 6 – 28

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
Zapis w księdze cmentarnej;
М. Ковальський, Проф. Петро Холодний, „Шляхом незалежности” 1930, с. 158-160;
На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930). Збірник матеріалів, Львів 1996, passim
Петро Холодний, strona w Wikipedii