Piotr Maziar

Петро Мазяр

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Grabowiec, pow. jarosławski

Data narodzin:

28.8.1890.

Data śmierci:

21.12.1971.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут жде воскресіння
Грек. кат. душпастир
о. Пралат Петро Мазяр
Парох Ванькови
декан ліський
*26.VIII.1890 +7.XII.1971.
Вечная память

Ś. P.
KS. PRAŁAT
PIOTR MAZIAR
PROBOSZCZ MICHAŁOWA
W PAMIĘCI WIECZNEJ
BĘDĄ SPRAWIEDLIWI

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z tablicą inskrypcyjną w języku polskim. Pionowy krzyż łaciński na kamiennym obelisku z napisem w języku ukraińskim. Miejsce na zdjęcie, wyobrażenie kielicha i Pisma Świętego.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ur. w Grabowcu (pow. jarosławski). Wykształcony w Przemyślu (gimnazjum). Studia teologiczne podjęte na Uniwersytecie Lwowskim przerwała wojna (kontynuował je w Wiedniu). Aresztowany przez władze Austro-Węgier i uwięziony w Talerhofie. Wyświęcony w 1916 r. Katecheta i administrator oraz proboszcz kilku parafii w pow. nowosamborskim i leskim. Pełnił także funkcję dziekana dekanatu leskiego. W czasie akcji „Wisła” zatrzymany i więziony w Sanoku, Rzeszowie oraz COP Jaworzno, a następnie w Krakowie i Grudziądzu. Zwolniony w 1949 r. W związku z ujawnieniem przed innymi kapłanami podpisania zobowiązania do współpracy z UB, ponownie aresztowany i w 1952 r. skazany na 10 lat więzienia. Ułaskawiony i zwolniony w 1953 r. W l. 1953-1956 administrator łacińskiej parafii w Michałowie. Od 1959 r. w Poznaniu. Od pocz. l. 60. stale odprawiał w obrządku wschodnim w Barkowie, Bobolicach, Szczecinku i Przemkowie. Od 1963 r. na emeryturze.

 

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Przemkowie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Polkowicki

Gmina: Przemków

Miejscowość: Przemków

Adres pocztowy: ul. Kaczanowska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

brak informacji

Opis cmentarza:

Jeden z cmentarzy komulnalnych w Przemkowie.

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 242, 243.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt. oraz Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.