Prokop Wowniuk

Прокіп Вовнюк

Transkrypcje nazwiska:

Prokip Vovniuk

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, działacz społeczny

Grupa społeczna:

działacze społeczni, wojskowi

Miejsce narodzin:

Diakiwka (ukr. Дяківка, літинський район, вінницька область)

Data narodzin:

12.3.1900

Data śmierci:

9.1.1993

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.

Prokop Wowniuk

Żył lat 93 zm. dn. 09.01.1993 r.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta, u wezgłowia płyta pionowa z napisem i krzyżem łacińskim, po bokach dwa kwietniki, podmurówka betonowa.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Urodzony w Diakiwce (rejon lityński). Podoficer Armii Czynnej URL, uczestnik walk z bolszewikami w latach 1919-1925 w oddziałach pod dowództwem Jakowa Halczewskiego ps. „Oreł”, w okresie okupacji niemieckiej więzień obozu na Majdanku, ukraiński działacz społeczny na Podlasiu, psalmista i dyrygent chórów cerkiewnych.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Holi

Województwo: Lubelskie

Powiat: Włodawski

Gmina: Stary Brus

Miejscowość: Hola

Adres pocztowy: Hola

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Nagrobek położony w północno-wschodniej części cmentarza, w okolicy wysokiego świerku ogrodzonego płotem, nieopodal mogiły Iwana Stupaka.

Opis cmentarza:

Nekropolia prawosławna w Holi, założona jako unicka. Cmentarz położony jest w niewielkiej odległości od cerkwi w Holi. Został założony na przełomie XVIII i XIX w. na potrzeby miejscowej parafii unickiej; cmentarzem prawosławnym stał się po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej. W okresie międzywojennym należał do Kościoła neounickiego. Na terenie nekropolii przetrwała cmentarna cerkiew z 1846, kilka drewnianych krzyży nagrobnych oraz znaczna liczba nagrobków z II połowy XIX w. i z I połowy wieku XX[1], w tym nagrobki proboszczów miejscowej parafii. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_prawos%C5%82awny_w_Holi

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 105.

Zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski.