Jakiw Riabokiń-Rozanow

Яків Рябокінь-Розанів

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Sotnik 1-go ukraińskiego pułku piechoty morskiej armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

m. Cybuliw na Kijowszczyźnie

Data narodzin:

6.09.1895

Data śmierci:

19.02.1935

Czas pochówku:

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ЯКІВ РЯБОКІНЬ-РОЗАНОВ учасник бою під Крутами 19.02.1935

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

JAKIW RIABOKIŃ-ROZANOW uczestnik bitwy pod KRUTAMI 19.02.1935

Rok powstania grobu:

1935

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Imię i nazwisko – wikipedia  Я́ків Рябокі́нь-Рогоза́-Роза́нів, tabliczka nagrobna  Яків Рябокінь-Розанов

Data śmierci – wikipedia, 12.05.1937, tabliczka nagrobna  19.02.1935

Urodził się w 1896 roku w m. Cybuliw w powiecie łypoweckim na Kijowszczyźnie w zamożnej rodzinie szlacheckiej.

Do I wojny światowej uczył się w Połtawskim Seminarium Duchownym. Przerwał nauczanie w ostatniej klasie i w 1917 roku ochotniczo zgłosił się do rocznej szkoły wojskowej. Tego samego roku, jako starszy podoficer wstąpił do Ukraińskiej Wojskowej Szkoły piechoty im. Hetmana Bohdana Chmielnickiego. Uzyskiwał dobre wyniki nauczania.

W styczniu 1918 roku, w składzie 3. Sotni tej szkoły, (w której był szkolnym podoficerem) wstąpił na front antybolszewicki pod Kruty. Podczas boju, w czasie którego poległo wielu oficerów, objął komendę nad lewym skrzydłem bojowego szyku i trzecią sotnią junaków oraz przydzieloną do niej częścią strzelców studenckiego kurenia, z powodzeniem i bez strat doprowadził do Kijowa.

Po rozwiązaniu szkoły walczył w różnych oddziałach przeciwko bolszewickim wojskom Murawiowa. W marcu 1918 roku wstąpił do Kijowskiej Instruktorskiej Szkoły podoficerskiej, którą ukończył w sierpniu 1918 r. i został mianowany chorążym z przydziałem do Zaporoskiego Korpusu.

W 1919 roku służył w 1. Huculskim pułku piechoty morskiej i w końcu tego roku wyruszył w Pierwszy Zimowy pochód, podczas którego zachorował na tyfus. Po wyleczeniu się, w okolicach Cybułewa zgromadził wokół siebie oddział powstańczy, z którym przyłączył się do armii Omelianowycza-Pawłenki do składu 4. Kijowskiej pieszej dywizji, z którą odbywał wszystkie jej pochody i boje w 1920 roku.

Internowany w Polsce w 1920 roku przebywał w obozie w Aleksandrowie Kujawskim. W 1921 roku uczestniczył w Drugim Zimowym pochodzie gen. Jurija Tiutiunnyka, w grupie płk. Palija-Czornoho. W 1922 r. operował w powstańczych oddziałach Hajowoho i Struka, do których przyłączył się po niepowodzeniach pod Korosteniem.

Po powrocie z powstania w zimie 1923 roku przebywał na Polesiu, gdzie od 1924 r. do 1932 roku był inspektorem handlowym szwedzkiej firmy „Diablo”. Od 1932 roku był bezrobotnym.

W 1934 roku przeniósł się do swojego krewnego, chorążego Serhija Jewtymowycza i mieszkał z braćmi Jewtymowiczami, szukając pracy. (Mieszkali na warszawskiej Pradze przy ul. Kobielskiej 1b m.4). 16 lutego 1935 roku zachorował na ostre zapalenie płuc i 19 lutego tego roku zmarł w szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie.

Został pochowany na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

Szagała R., Kolańczuk A. – CMENTARZ PRAWOSŁAWNY NA WOLI W WARSZAWIE, GROBY UKRAIŃSKIE, PRZEWODNIK, Warszawa 2002.
CAW, SAU, Sygn. 380.2/243 Korpus oficerski armii URL w 1920 r.; В. Є-ч. Літопис Червоної калини”, 1937, № 7/8 с. 36-37; R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz Prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik. Warszawa 2002, s. 95-96 (Na podstawie innych źródeł podano mylnie Riabokiń-Rozanow).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2