Sawa Dubowenko

Сава Дубовенко

Transkrypcje nazwiska:

Sava Dubovenko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

5.12.1895

Data śmierci:

9.03.1978

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Sawa Dubowenko
Ur. 5.12.1895
Zm. 9.3.1978

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Сава Дубовенко
н. 5.12.1895
п. 9.3.1978

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

lastriko + beton

Opis elementów grobu:

Bizantyjski krzyż wyryty w pionowym obelisku, pionowa tablica odnosząca się do dwóch osób (Anatola i Romana Dubowenków) oraz umieszczona niżej, ukośnie tablica dotycząca Jarosława i Sawy.

Opis otoczenia grobu:

Betonowe odwodnienie.

Nota biograficzna:

Sawa Dubowenko – sanitariusz Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Dane cmentarza:

Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: Ul. Górnośląska 8

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pod murem w końcu cmentarza.

Opis cmentarza:

Cmentarz został założony przez prawosławnych Greków. Znajdują się na nim groby XIX-wiecznych carskich urzędników, a także przedstawicieli ukraińskiej emigracji. Do połowy XX w. istniało na nim ponad sto ukraińskich pochówków wojskowych. Do obecnych czasów przetrwało kilkadziesiąt betonowych krzyży, często w bardzo złym stanie.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 63.