Stefan Fedaczyński

Степан Федачинський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

dziennikarz, prozaik

Grupa społeczna:

ludzie kultury i sztuki

Miejsce narodzin:

Kruhel Wielki

Data narodzin:

12.03.1913

Data śmierci:

11.05.1937

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś+P STEFAN FEDACZYŃSKI
REDAKTOR POETA
ur.12.03.1913
zm.24.05.1937
JEZU UFAM TOBIE

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Б+П
СТЕПАН ФЕДАЧИНСЬКИЙ
РЕДАКТОР ПОЕТ
нар. 12.03.1913
пом. 24.05.1937
ІСУСЕ НА ТЕБЕ УПОВАЮ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Krzyż drewniany stary, na krzyżu współczesna blaszana tablica z inskrypcją, umieszczone przez rodzinę w 2017 lub 2018 roku, na grobie krzew bukszpanu. Uwaga: informacja zawarta w inskrypcji jakoby Stefan Fedaczyński był poetą jest nieprawdziwa (tabliczka, umieszczona na grobie staraniem rodziny, pojawiła się kilka lat temu w reakcji na zainteresowanie osobą i grobem S. Fedaczyńskiego przedstawicieli społeczności ukraińskiej). Również data śmierci na tabliczce nagrobnej jest błędna.

Opis otoczenia grobu:

Od strony N - nagrobek współczesny z inskrypcję w jęz. ukraińskim (Павло Федачинский), S - drewniana dzwonnica, W - ogrodzenie cmentarza z siatki; wokół liczne drzewa.

Nota biograficzna:

Stefan Fedaczyński urodził się 12.03.1913 r. we wsi Kruhel Wielki (dziś dzielnica Przemyśla) w rodzinie chłopskiej. Zmarł po długiej chorobie 11.05.1937 r.; pochowany w rodzinnej wsi. Należy do nielicznego kręgu ukraińskich prozaików miedzywojennego Przemyśla. Debiutował w 1931 r. w przemyskiej gazecie „Beskyd” / „Бескид” [Beskid] opowiadaniem Zawziatyj komunist / Завзятий комуність (Zawzięty komunista). W latach 1936-1937 wydawał w Przemyślu dwutygodnik „Proryw” / „Прорив” [Przełom], w którym publikował m. in. swoje opowiadania, felietony i artykuły publicystyczne.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki przy cerkwi filialnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Przemyślu

Województwo: podkarpackie

Powiat: m. Przemyśl

Gmina: m. Przemyśl

Adres pocztowy: Kruhel Wielki 48, 37-700 Przemyśl


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 153, obr. 216; grób zlokalizowany jest przy ogrodzeniu cmentarza od strony zachodniej, tuż przy północnej ścianie drewnianej dzwonnicy słupowej z XVIII w.

Opis cmentarza:

Cmentarz położony wokół zabytkowej cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego sprzed 1630 r.

Źródła:

Грицак Є., Посмертна згадка, “Український Бескид” 1937, 23 травня, Ч. 19 (383), с. 3-4 [передрук в:] Грицак Є., Вибрані українознавчі праці, Перемишль 2002, с. 513-514

Пилипович В., Передмова. Мала проза перемиських авторів — дебюти 30-х років ХХ століття, Перемишль 2010, с. 8

Карабович Т., Присутність, або категоріїї перемиського літературного розвитку 20-30-х років ХХ ст., Мала проза перемиських авторів — дебюти 30-х років ХХ століття, Перемишль 2010, c. 31-32

Некролог Степана Федачинського, “Український Бескид” 1937, 16 травня, Ч. 18 (383) [передрук в:] Мала проза перемиських авторів — дебюти 30-х років ХХ століття, Перемишль 2010, с. 260

Пилипович В., Мала проза перемиських авторів — дебюти 30-х років ХХ століття [передрук в:] КультUрнА територія. Статті і матеріали до інтелектуальної історії Надсяння, Перемишль 2011, c. 343-344

Пилипович В., Творчість перемиського прозаїка і журналіста Степана Федачинського (1913-1937), Прочитане і прослухане. Бібліографічні та дискографічні дослідження і матеріали, Перемишль 2020, c. 67-70

Грицак Є., Федачинський Степан, “Наша Культура” 1937, Кн. 8-9, с. 368 [передрук в:] Грицак Є., Вибрані українознавчі праці, Перемишль 2002, с. 513-514