Tereszko Łoba-Łobiw

Терешко Лоба-Лобів

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

chorąży armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Potoki w gub. ołtawskiej

Data narodzin:

28.10.1888

Data śmierci:

1928

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ТЕРЕШКО ЛОБА-ЛОБІВ ХОРУНЖИЙ АРМІЇ УНР +1928

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

TERESZKO ŁOBA-ŁOBIW CHORĄŻY ARMII URL +1928

Rok powstania grobu:

1928

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył 5 Warszawskie gimnazjum, następnie Fakultet Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego. W lipcu 1914 r. został powołany do armii rosyjskiej do 2.(rozriadu) 3. Iskrowej roty. W maju 1915 r. ukończył Wojskowe radiotechniczne kursy, służył jako sierżant (praporszczyk) we wspomnianej rocie. W latach 1916-1917 był naczelnikiem radiotelegraficznego oddziału sztabu 2. Gwardyjskiego korpusu. W latach 1916-1917 studiował w Aleksandrowskiej wojskowo-prawniczej akademii. Ostatni stopień w armii rosyjskiej – podporucznik.
Od stycznia 1918 roku był pracownikiem oddziału prawniczego Generalnego wojskowego sekretariatu Ukraińskiej Centralnej Rady. Od marca 1918 r. został prawnym konsultantem kancelarii Wojskowego ministerstwa URL, a od kwietnia 1918 r. naczelnikiem oddziału prawniczego kancelarii Wojskowego ministerstwa URL, następnie od sierpnia tego roku był pracownikiem Zarządu Prawniczego Rady Wojskowej Ministerstwa Spraw Wojskowych URL. Internowany w Polsce w 1920 r. przebywał w Tarnowie, gdzie był naczelnikiem Zarządu Prawnego Rady Wojskowej Ministerstwa spraw Wojskowych, w której obowiązki przewodniczącego pełnił gen. Mykoła Junakiw. Na początku 1921 roku brał udział w pracach organizacyjnych związanych z powołaniem w Tarnowie Centrum Państwowego URL na wychodźstwie.
Po podpisaniu 18 marca 1921 roku traktatu ryskiego i formalnym zaprzestaniu działalności struktur państwowych URL w Polsce oraz przejęciu funkcji reprezentacyjnej emigrantów ukraińskich w Polsce przez utworzone towarzystwo Ukraiński Komitet Centralny w RP, zamieszkał w Warszawie,

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła: