UKRAIŃSKI CMENTARZ WOJSKOWY W KALISZU-SZCZYPIORNIE

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierze Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Czas pochówku:

przed 1917, 1918 -1939, 1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Tablica przed bramą cmentarną:]

Ukraiński Cmentarz Wojskowy
Zniszczony cmentarz zrekonstruowano w 1999 roku ze środków
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Miasta Kalisza.
W 2004 roku harcerze polscy z młodzieżą ukraińską z organizacji skautowej „Płast”
Przeprowadzili prace porządkowe, którym patronowała
Rada OPWiM z Warszawy

Opiekun cmentarza: Urząd Miejski w Kaliszu

[obelisk na cmentarzu:]

Tym, co umarli,
Ale nie zdradzili Ukrainy
Armia Ukraińska 1923

Тим, що вмерли,
але не зрадили України
Українська Армія 1923

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Український Військовий Цвинтар
Знищений цвинтар у 1999 році відновлено засобами
Ради Охорони Пам’яті і Страждання і Міста Каліша.
В 2004 році польські скаути та українська молодь з скаутської організації „Пласт” впорядкували цвинтар під патронатом Ради ОПБiС з Варшави

Опікун цвинтаря: Міський Уряд у Каліші

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Na terenie cmentarza, w nieustalonym dokładnie miejscu, spoczywają m.in.:

1 generał Armii URL
Naum Nykoniw (Наум Никонив) – 1.11.1873-7.11.1925), gen. chor. Armii URL. Urodził się w m. Warwariwka na Połtawszczyźnie. Ukończył Seminarium Duchowne w Połtawie. Wraz z gen. P. Skoropadskim był współtwórcą 1 Korpusu Ukraińskiego i d-cą pułku jego 1 dyw., rozlokowanego w Berdyczowie. Jesienią 1918 r. został d-cą 1 Dywizji Wołyńskiej w składzie Wołyńsko-Chełmskiej Grupy Wojsk URL. Jesienią 1919 r. został z-cą dowódcy 2 Dywizji Wołyńskiej gen. Ołeksandra Zahrodzkiego i brał udział w I Pochodzie Zimowym (6.12.1919-6.5.1920). W tym czasie awansował do st. gen. chorążego. Był organizatorem wojsk obwodowych. Dzięki jego pracy organizacyjnej armia ukraińska w przeddzień ofensywy na pozycje bolszewickie dysponowała ponad 40 tysiącami żołnierzy. Po internowaniu w Polsce gen, Nykoniw przebywał w obozach w: Łańcucie, Strzałkowie k. Słupcy, Szczypiornie k. Kalisza gdzie od 1925 r. był przewodniczącym oddziału Związku Ukraińskich Inwalidów Wojennych.

20 pułkowników i podpułkowników Armii URL

Bokitko Wołodymyr  (Бокітько Володимир) – 24.1.1883-4.1937, płk

Fyłypowycz Wiktor  ( Филипович Віктор) – 1894-1937, płk

Hudziw Dmytro  (Гудзів Дмитро) – 1889-16.2.1937, płk

Jankowskyj Ołeksandr  (Янковський Олександр) – 1887-1924, ppłk

Jefremiw Mykoła  (Єфремів Микола) – 3.3.1865-25.8.1935, płk

Kramarewskyj Leonid  (Крамаревський Леонід) – 1884-10.1.1937, płk

Kripak Nestor  (Кріпак Нестор) – 27.10.1892-10.1922, ppłk

Kryłow Ołeksandеr  (Крилов Олександер) – 20.3.1870-18.7.1929, ppłk

Krysztaliw Denis  (Кришталів Денис) – 3.10.1888-21.5.1928, ppłk

Kyrycia Josyp  (Кириця Йосип) – 26.12.1893-10.1924), ppłk

Kysil Wołodymyr  (Кисиль Володимир) – ? – 1928, ppłk

Masałytinow Dmytro  (Масалитінов Дмитро) – 10.10.1871-1923, płk

Neczaiw Petro  (Нечаїв Петро) – 1864-1934, płk

Sereda Mychajło  (Середа Михайло) – 1887-23.12.1939), płk

Suchocki Iwan  (Сухоцький Іван) – 21.6.1876-13.9.1922, ppłk

Szefer Iwan  (Шефер Іван) – 1875-23.1.1939, płk

Tockyj Antin  (Тоцький Антін) – 01.3.1886-1928, ppłk

Turkuł Oleksa  (Туркул Олекса) – 1890-10.11.1936, płk

Woroniw Oleksa  (Воронін Олекса) – 4.2.1891-1937, płk

Wowk Ołeksander  (Вовк Олександр) – ? – 1924, ppłk

 

43 – sotników, poruczników, chorążych, podchorążych, rojowy, esauł Armii URL.

122 – kozaków Armii URL oraz osoby cywilne: mężczyźni, kobiety, dzieci.

Beznosenko  (Безносенко).

Łosiew (Лосєв)) – esauł

Ludmiła KolderDjaczenko  (Людмила Колдер-Дяченко) – +9.8.1922.

Lewko Panasenko  (Левко Панасенко) – +1922, porucznik.

Kotlariw  (Котлярів)

Mychajło Sołowij  (Михайло Соловій)

Hajdenko  (Гайденко)

Serhij KreczetKotłowskyj  (Сергій Кречет-Козловський), sotnik

Lewko Mandryka  (Левко Мандрика), dziecko

Mychajło Sikorskyj  (Михайло Сікорський), – +1922, sotnik.

Kliszujew  Клішуєв() – 1922, kozak

Maksym Antoniuk  (Максим Антонюк) – +1923, kozak

Mychajło Selehij  (Михайло Селегій) – 27.2.1897-28.11.1923, porucznik, pisarz.

Pidhornyj  (Підгорний), – +1923, podchorąży.

Ołeksander Tytar  (Олександер Титар), sotnik.

Kołodij  (Колодій)

Portnyckyj  (Портницький).

Kołomijec  (Коломиєць), kozak.

Jakubowska  (Якубовська).

Jarosław Chtij  (Ярослав Хтій), dziecko.

T. Andreiw (Т. Андреів), dziecko

Fedir Tymoszenko  (Федір Тимошенко), porucznik.

Sipko  (Сіпко) – kozak.

S. Klimenko (С.Кліменко), kozak.

Jakowczuk (Г. Яковчук), kozak.

Sydorowa  (Сидорова),

Dmytrjuk  (Дмитрюк).

Macurskyj  (Мацурський), chorąży

Koryto  (Корито), dziecko

Mykoła Suprunenkol  (Микола Супруненко) – +1924, sotnik.

Andrij Hołowczenko  (Андрій Головченко) – +1924, kozak.

Berezowskyj  (Березовський).

Jakiw Bożok  (Яків Божок) – +1924, sotnik.

Ilko Żurża  (Ілько Журжа) – +1924, chorąży.

Kalenkiwskyj  (Каленківський).

Beznosenko  (Безносенко), porucznik.

Sulijman  (Сулійман) chorąży.

Łomonis  (Ломоніс), dziecko.

P. Wozniak (П. Возняк) – +1925.

Mykoła Poczynok  (Микола Починок) +1925, rojowy.

Semen Wozniak  (Семен Возняк) – +1925.

Iwan Beresrejskyj  (Іван Берестейський) – +1925.

Ołeksa Hamalij  (Олекса Гамалій) – +1925.

Wołodymyr Hreczkowskyj  (Володимир Гречковський) – +1925, сhorąży.

Iwan Dawyda  (Іван Давида) – +1925, kozak.

Zachar Jermak  (Захар Єрмак) – +1925, chorąży.

Iłarion Korolko  (Іларіон Королько) – +1925, kozak.

Petro Kapinos  (Петро Копінос) – +1925, kozak.

Iwan Kłymenko  (Іван Клименко) – +1925, kozak.

Porfir Łypkowskyj  (Порфир Липковський) – 1925, kozak.

Iwan Ławreniuk  (Іван Лавренюк) – +1925, chorąży.

Danyło Łysenko  (Данило Лисенко) – +1925, kozak.

Wasyl Mykołajenko  (Василь Миколаєнко) – +1925, kozak.

Iłarion Majbrodskyj  (Іларіон Майбродський) – +1925, kozak.

Ołeksander SemeniukKreczet  (Олександер Семенюк-Кречет) – +1925, kozak.

Prokip Szlahan  (Прокіп Шляган) – +1925, kozak.

Juhym Jabłonskyj  (Югим Яблонський) – +1925, kozak.

Włas Jakubiw  (Влас Якубів) – +1925, kozak.

Swiatosław Bajdak  (Святослав Байдак) – +1925, kozak.

Iwan Berestowskyj  (Іван Берестовський) – +1925, kozak

Arsen Bereza  (Арсен Береза) – +1925, kozak

Iwan Jakimenko  (Іван Якименко) – +1925, kozak.

Warłam Moskałenko  (Варлам Москаленко) – +1926.

Petro Nademskyj  (Петро Надемский) – +1926, kozak

Osyp Ordynskyj  (Осип Ординський) – +1926, kozak.

Poważuk  (Поважук) – +1926, chorąży.

Zachar Ratusznyj  (Захар Ратушний), chorąży.

Suchodoł  (Суходол), kozak.

Onysko Sowulak  (Ониско Совуляк) – 1926,

Maksym Czornował  (Максим Чорновал) – +1926, kozak.

Podolak  (Подоляк), kozak.

Wasyl Czobotariw  (Василь Чоботарів)- +1926, porucznik.

Wołodymyr Panaretiw (Володимир Панаретів) – +24.9.1926.

Łuka Hejko  (Лука Гейко).

Hryhorij Łytwyn  (Григорій Литвин), kozak.

Hryhorij Suchyn  (Григорій Сухим), porucznik.

Czeniawskyj  (Чернявський), dziecko.

Dmytro Dobrowolskyj  (Дмитро Доброволський), porucznik.

Pawło Chyznyczenko  (Павло Чизниченко), chorąży.

Wasyl NedajKasza  (Василь Недай-Каша), porucznik.

Chyljuk  (Чилюк), podchorąży.

Herasymczuk  (Герасимчук), kozak.

Josyp Piłyk  (Йосип Пілик) – +1927, chorąży.

Ołeksa Frołow  (Олекса Фролов) – 11.8.1863-26.1.1927.

Pawło Podolak  (Павло Подоляк) – +1927, kozak.

Iwan Panachyda  (Іван Панахида) – +1927, kozak.

Josyp Lilyk  (Йосип Лілик) – +1927.

Iwan Suchyn  (Іван Сухин) – +1927, chorąży.

K. Czernysz (К. Черниш) – +1927.

Petro Harjaczyj (Петро Гарячий) – +1927.

Władyka  (Владика) – +1927, kobieta.

O. Władyka (О.Владика) – +1927

Beznosenko  (Безносенко) – +1927, porucznik

Iwan Skrypka  (Іван Скрипка) – +1927, kozak.

Zawadskyj (Завадський) – +1927, student

Jurasiw  (Юрасів) – +1927, podchorąży

Olha Leontiwa  (Ольга Леонтіва) – +1927.

Simuszkewycz  (Сімушкевич) – +1927, dziecko.

Ołeksander Łysko  (Олександр Лиско) – +1927.

Teodor Dobrowolskyj  (Теодор Добровольський) – +1927.

Petro Lubycz  (Петро Любич) – +1927.

Witalij Melit  (Віталій Меліт) – +1927.

Mykoła Kalinowskyj  (Микола Каліновський) – +1927.

Borys Magarowskyj  (Борис Магаровський) – +1927

Iwan Nedajkasza  (Іван Недайкаша) – +1927.

Pawło Sileckyj  (Павло Сілецький) – +1927

Bernadskyj  (Бернадський)

Arseniw  (Арсенів), inżynier.

Zabołotnyj  (Заболотний) – +1927, kozak.

Ilia Markewycz  (Іля Маркевич) – +1927.

Jarosław Kucharczuk  (Ярослав Кухарчук) – +1927, kozak.

Nesłuchowskyj  (Неслуховський) – +1928, urzędnik wojskowy.

Barbara WasilkowskaPanibrat  (Варвара Васиьковська-Панібрат) – +1928.

Iwan Mudryк  (Іван Мудрик) – +1928, kozak.

Ołeksander Czmyr  (Олександер Чмир) – +1928, diak.

Wołkowyńskyj  (Волковинський),  podchorąży.

Mykoła Tkaczenko  (Микола Ткаченко) – 2.12.1896-11.12.1933.

Ołeksander Butyłkin  (Олександер Бутилкін) – 19.2.1895-4.6.1934, sotnik.

Neonila Ardaszewa  (Неоніла Ардашева) – 28.10.1892-10.6.1934.

Polina Gożewska  (Поліна Гожевська) – 1856-8.9.1934.

Mykoła Wodzinskyj  (Миколо Водзінський) – +21.12.1934.

Kateryna Wodzińska  (Катерина Водзінська) – 19.04.1883-27.12.1934.

Ołeksa Martyjaniw  (Олека Мартиянів) – +1934, porucznik.

Jewhenia Hudziw  (Євгенія Гудзів) – 13.12.1900-26.10.1935.

Jewhen Iwczenko  (Євген Івченко) – 1896-18.11.1935.

Antin Kozłowskyj  (Антін Козловський) – 6.3.1862-1936.

Symon Atrachowycz  (Симон Атрахович) – 1854-13.3.1936, porucznik.

Serhij ŁapczenkoSłabowycz  (Сергій Лапченко-Слабович) – 1896- 19.4.1936, sotnik.

Mykyta Ponomarenko  (Микита Пономаренко) – 1900-2.4.1936, porucznik.

Iwan Pawłow  (Іван Павлов) – 1876-12.9.1936.

Matwij Powismak  (Матвій Повісмак) – 1881-29.1.1937.

Josyp Mawrowskyj  (Йосип Мавровський) – 1888-21.1.1937.

Taras Tkacz  (Тарас Ткач) – 1900-11.2.1937.

Kost Szalityn  (Кость Шалітин) – 1899-13.4.1937.

Stanisław Dobrowolskyj  (Станіслав Доброволський) – 1935-22.5.1937.

Mychajło Milon  (Михайло Мілон) – +22.5.1937.

Marija Feszczenko  (Марія Фещенко) – 1862-25.4.1937.

Ołeksa Stecura  (Олекса Стецура) – 1862-23.11.1937.

Petro Kiryczuk  (Петро Киричук) – 1886-6.7.1937.

Pawło Dowbuszenko  (Павло Довбушенко) – 1900-1937.

K. Snihuriw  (К. Снігурів) – +1937.

Heorhij Feldszer  (Георгій Фельдшер) – +17.12.1938.

Ołeksa Bihanowskyj  (Оекса Бігановський) – 1896-26.3.1938, sotnik.

Afanasij Koniuk  (Афанасій Конюк) – 1899-14.4.1938.

Jurij Wysockyj  (Юрій Висоцький) – 1896-20.1.1938, chorąży.

Kornij Kuczma  (Корній Кучма) – 21.9.1882-4.6.1938, sotnik.

Omelian Powarczuk  (Омелян Поварчук) – 18.6.1885-29.7.1938, porucznik.

Wiktor Czernysz  (Віктор Черниш) – 1900-8.1938, kozak.

Oleksander Lampiha (Олександер Лампіга) – 1897-1938.

Kateryna Markowycz  (Катерина Маркович) – 1890-10.4.1939.

Antin Bomeniowskyj  (Антін Боменіовський) – 1896-10.5.1939.

Ołeksa Kusznіak  (Олекса Кушняк) – 1875-7.12.1939.

W. Kołodij (В. Колодій) – +1940, docent Uniwersytetu Kijowskiego.

Kost Husak  (Кость Гусак) – 1872-7.8.1939, porucznik.

Wołodymyr Majewskyj  (Володимир Маєвський) – 1877-20.6.1939, chorąży.

Jakiw Żuczenko  (Яків Жученко) – 1879-29.6.1939.

Hryhorij Łypskyj  (Григорій Липський) – 1849-15.8.1939, porucznik.

Antin Bohomelowskyj  (Антін Богомельовський) – 1896-10.5.1939.

Georgij Troszkin  (Георгій Трошкін) – 1891-8.1939.

Mykoła Mariaszenko  (Микола Маряшенко) – 1896-10.9.1939.

Mykoła KochnoKutiw  (Микола Кохно-Кутів) – 1889-10.3.1940, sotnik.

Pawło Halajko  (Павло Галайко) – 1897-10.4.1940.

Iwan Lewczenko  (Іван Левченко) – 1968-14.1.1940

Zinajda Leontiwa  (Зінайда Леонтіва) – +16.1.1940.

Mykoła Łopata  (Микола Лопата) – +18.1.1940.

Pawło Hałajko  (Павло Галайко) – 1897-10.4.1940.

Dane cmentarza:

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu-Szczypiornie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: Ul. Ukraińska, 63-460 Kalisz, Obręb 151


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pierwotnie po obu stronach od wejścia mogiły były rozmieszczone w ośmiu rzędach.

Opis cmentarza:

Ukraiński Cmentarz Wojskowy pierwotnie był miejscem spoczynku żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. W latach 1914-1921 pochowano na nim około 1200 osób, z czego 700 stanowili żołnierze rosyjscy oraz przedstawiciele innych armii (bolszewicy, Włosi, Anglicy, Francuzi, Niemcy i Polacy-legioniści). Do 1940 r. spoczęło na nim około 400 żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 1923 r. ustawiono na nim pomnik w formie czarnego obelisku z tryzubem oraz ukraińsko-polsko-łacińskim napisem upamiętniającym bohaterów walk i niepodległość Ukrainy. W poł. l. 20. dokonano ekshumacji żołnierzy państw zachodnich. W tym samym czasie drewniane krzyże zastąpiono żelbetowymi oraz ogrodzono nekropolię. Po II wojnie światowej główny pomnik został zniszczony, z cmentarz popadł w ruinę. Pod koniec l. 90. staraniem Związku Ukraińców w Polsce w porozumieniu z miejscowymi władzami uregulowano kwestie własnościowe, zbudowano nowe ogrodzenie, postawiono nowy obelisk, a do cmentarza poprowadzono szosę.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 66-70.

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Живі у нашій пам’яті – Каліш / Żywi w naszej pamięci – Kalisz – YouTube

Zdjęcia: sprzed i po I etapie remontu 2023/2024