Wasyl Michasiuta

Василь Міхасюта

Transkrypcje nazwiska:

Vasyl Mikhasiuta, Bazyli Michasiuta

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1.1.1899

Data śmierci:

4.6.1941

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває
козак 2 волинскої дивізіі
У.Н.Р.
Василь Міхасюта
Нар. 1.І.1899 р. Пом. 4.VI.1941 р.
Мир праху твому

Szłeś mężu i ojcze przez życie droga prawdy i cnoty,
Śmierć nam ciebie zabrała, więc płaczemy z tęsknoty.
Zostawiłeś tu wszystkich, co cię szczerze kochali,
O twe zdrowie do Boga nieustannie błagali.
Lecz Wszechmocny powołał, byś odszedł w zaświaty,
Dając wzamian ci wieniec wiekuistej zapłaty.

Żona i dzieci

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Betonowy pionowy postument z ułamanym krzyżem, w nim tablica z czarnego kamienia z napisem i pustym miejscem po zdjęciu, poziome obramowanie betonowe.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Wasyl Michasiuta – żołnierz 2 Wołyńskiej Dywizji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Dane cmentarza:

Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: Ul. Górnośląska 8

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Około 20 m od wejścia prawo skos.

Opis cmentarza:

Cmentarz został założony przez prawosławnych Greków. Znajdują się na nim groby XIX-wiecznych carskich urzędników, a także przedstawicieli ukraińskiej emigracji. Do połowy XX w. istniało na nim ponad sto ukraińskich pochówków wojskowych. Do obecnych czasów przetrwało kilkadziesiąt betonowych krzyży, często w bardzo złym stanie.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 63.