Wasyl Stefan Kuryłło

Василь Стефан Курилло

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Lipie

Data narodzin:

11.8.1861.

Data śmierci:

11.3.1940.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ks. Kuryłło Bazyli
Ur. 11. III. 1861 + 11. III. 1940 r

Kuryłło Zenon
mgr filozofii
Ur. 25.I.1893 + 14.IX.1942 [?]

Cześć ich pamięci

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta betonowa z wyrytym krzyżem łacińskim i napisami.

Opis otoczenia grobu:

Sezonowo płot drewniany.

Nota biograficzna:

Ur. 11.08.1861 r.* w miejscowości Lipie (pow. turkowski, dzisiaj pow. bieszczadzki). Ukończył gimnazjum w Przemyślu (1882) i greckokatolickie seminarium duchowne we Lwowie (1885). Od 1887 r. diak i ksiądz. Administrator i proboszcz parafii na terenie Galicji Wschodniej. W 1914 r. aresztowany przez władze austriackie i osadzony w Talerhofie. Autor prac z kościelnego prawa małżeńskiego, historii, poezji oraz artykułów w czasopismach łemkowskich. Zmarł 11.03.1940 r. w Podemszczyźnie.

*rozbieżność dat z zapisem na nagrobku

Dane cmentarza:

Stary Cmentarz w Podemszczyźnie

Województwo: podkarpackie

Powiat: lubaczowski

Gmina: Horyniec Zdrój

Miejscowość: Podemszczyzna

Adres pocztowy: 37-720 Podemszczyzna


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pośród cmentarza

Opis cmentarza:

Cmentarz zapomniany, zarośnięty, nie odbywają się tam nowe pochówki. Odnawiany w 2011 roku podczas obozu Wyriju

Źródła:

Б. А. Прах , Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989), Львів 2015, c. 407.