Wasyl Udowycki

Василь Удовицький

Transkrypcje nazwiska:

Vasyl Udovytskyi, Vasyl Udovitskyi

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1897

Data śmierci:

[nieczytelna]

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Udowycki Wasyl
[fragment nieczytelny]
Pokój jego duszy

Udowicka Anna
Ur. [fragment nieczytelny] 3.1898 r.
Zm. 2.7.1977 r.
Pokój jej duszy

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Poziome płyty lastrykowe z pioną płytą z napisem i zdjęciem porcelanowym.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Wasyl Udowycki – prawdopodobnie pisarz Wydzielonej Kompanii Oficerskiej w 2. Dywizji Strzeleckiej Armii URL, w końcu 1920 r. internowany na terenie Polski, w 1921 r. pisarz w oddziale zaopatrzenia Głównego Atamana Symona Petlury.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny z wojskowym mauzoleum w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 24, 62-800 Kalisz

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

N 51 ° 46’ 20”; E 18 ° 5’ 9”

Opis cmentarza:

W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.