Wiktor Żuk

Віктор Жук

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Woroblany

Data narodzin:

8.4.1888

Data śmierci:

1958

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Ks. Wiktor Żuk 1888-1958
Proboszcz Żużela – dziekan bełski
Stefania Żuk
z d. Mudra 1893-1973
Stefania Twerdochlib
z d. Żuk 1886-1977
Andrzej Matwijczyna 1958-1958
Inż. Eliasz Matwijczyna 1908-1978
Irena Matwijczyna
z d. Żuk

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Nagrobek z szarego granitu, pionowa płyta z inskrypcją oraz wyrytym krzyżem łacińskim.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Ur. 8 kwietnia 1888 r. w Woroblanach (pow. Rawa Ruska). Ukończył gimnazjum w Przemyślu i Buczaczu, a następnie greckokatolickie seminarium duchowne we Lwowie. Wyświęcony w 1913 r. Pracował w dekanacie bełskim. W Żużelu (ob. Żużelanach) i Cebłowie, gdzie zakładał lub działał w organizacjach religijnych oraz społecznych (np. Apostoltwo modlitwy, Proświta). Ponadto sprawował opiekę nad grobami wojennymi i sierocińcami. W 1946 r. zbiegł z transportu i uniknął wywózki do ZSRR. W 1947 r. uciekł do Lublina. Posługiwał w Nieliszu i Kraśniku w parafiach rzymskokatolickich. Aresztowany w 1948 r. i więziony przez kilka miesięcy w Warszawie. Zmarł w Lublinie.

Dane cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Przed kaplicą.

Opis cmentarza: