Włodzimierz Boziuk

Володимир Бозюк

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Żółtańce

Data narodzin:

21.5.1913.

Data śmierci:

28.7.1969.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

С. П.
о. Володимир Бозюк
ks. Włodzimierz Boziuk
*13.VIII.1913
+28.VII.1969
Парох Бань Мазурських
1948-1954
Вічна Йому Пам’ять
В 22 річницю смерті
Парохяни 28 VII 2002

Rok powstania grobu:

2002

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Poziome płyty z jasnego granitu. Pionowa płyta z ciemnego granitu, złotym napisem i metalowym krzyżem łacińskim.

Opis otoczenia grobu:

Płytki chodnikowe jako odwodnienie.

Nota biograficzna:

Urodzony 12.5.1913 r. w Żółtańcach pow. Żółkiew. Wykształcony w Żółtańcach (szkoła podstawowa), Lwowie (gimnazjum – matura w 1931 r.) i Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu (1937 r.). Wyświęcony w 1937 r. Wikariusz w Wołczu Górnym (1937-1939) i Rajskiem, proboszcz w Rajskiem od 1941 r., od 1944 r. administrator dekanatu lutowiskiego. W czasie wojny aresztowany przez Grenzschutz, w 1946 r. przetrzymywany przez SB OUN-B. W czasie akcji „Wisła” wysiedlony i pozyskany do współpracy przez UB. Uwięziony w COP Jaworzno. Wyszedł na wolność we wrześniu 1947 r. Pracował jako kapłan rzymskokatolicki w Ostródzie (1947-1948), Baniach Mazurskich (1948-1954), Jarnołtowie (1954-1957) i Węgielsztynie (1957). Od 1957 odprawiał nabożeństwa greckokatolickie w Asunach, Bajorach Małych, Kruklanach, Miłkach, Reszlu i Węgorzewie.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Gołdapski

Gmina: Banie Mazurskie

Miejscowość: Banie Mazurskie

Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 55, 19-520 Banie Mazurskie

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor B, Id grobu 1154.

Opis cmentarza:

Cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich.

Źródła:

I. Hałagida, Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913-1969) i jego skomplikowane losy w PRL, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2009, nr 3, s. 325-350.

Zdjęcie ks. Boziuka: I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 224.

Zdjęcia grobu: Mogily.pl – Cmentarz Komunalny w Baniach Mazurskich