O projekcie

Projekt Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego „Żywi w naszej pamięci – wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce” obejmuje elektroniczny rejestr cmentarzy i miejsc pochówku Ukraińców, którzy zasłużyli się dla narodu ukraińskiego i polskiego po 1918 r., a ich groby znajdują się na terytorium dzisiejszej Polski. Zaznaczone na mapie pochówki wyposażone są w dokumentację fotograficzną z opisem oraz notę biograficzną osoby spoczywającej.

Pierwszym etapem realizacji projektu  w 2021 r.  jest sporządzenie wirtualnej nekropolii inteligencji ukraińskiej w Polsce okresu międzywojennego, czyli spisu mogił osób pochodzenia ukraińskiego, zasłużonych dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego i gospodarki w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Podobną inwentaryzacją  objęto także cmentarze żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W sferze zainteresowania są groby ukraińskiej emigracji politycznej 1918-1921 roku – żołnierzy ukraińskich walczących z Rosją bolszewicką o wolną Ukrainę i wolną Polskę, przedstawicieli wielotysięcznej elity państwa ukraińskiego zmuszonej do opuszczenia zniewolonej przez bolszewików Ukrainy i osiadłej na emigracji w Polsce. Inwentaryzacją zostały objęte także groby osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój życia religijnego i społecznego środowisk ukraińskich II RP, a także działały na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

Projekt realizowany będzie w ciągu 3 lat, a jego zakres zależny będzie od wysokości zgromadzonych środków finansowych oraz od ilości odnalezionych na terenie Polski grobów. Projekt będzie dostępny on-line w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo, pomóżcie zrealizować ten projekt wpłacając datek finansowy na konto bankowe Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce z dopiskiem: „Na działalność statutową – żywi w naszej pamięci”.

Nr konta: 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525

Dla wpłat z zagranicy:
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN: PL 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525
Bank name: PKO Bank Polski SA
Bank address: PKO Bank Polski S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

Realizacja naszego projektu będzie niemożliwa bez Państwa wsparcia finansowego. Zachowajmy pamięć o zasłużonych dla nas wszystkich ludziach!

Prof. Roman Drozd
Prof. Igor Hałagida
Prof. Rościsław Żerelik
Prof. Marek Mielnik
Dr hab. Bogdan Halczak

 

Dr hab. Roman Wysocki
Dr Aleksander Kolańczuk
Dr Grzegorz Kuprianowicz
Dr Łukasz Rejt
Aleksander Masłej

Jerzy Rejt
Mirosław Skórka
Aleksander Steć
Piotr Tyma
Jarosław Wujcik

SPONSORZY PROJEKTU

Instytucjonalni:

Ambasada Ukrainy w Warszawie,

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA,

Українська Народна Каса Дежарден у Монтреалі,

Світова Рада Суспільної Служби при Світовому, Конгресі Українців,

Український Конґресовий Комітет Америки – Відділ Пассейк-Берґен, НДж.

Indywidualni:

Halina Harasym,
Bartosz Piechowicz,
Mirosław Głuch,
Piotr Komar,
Jerzy Rejt,
Roman Drozd,
Maria i Władysław Łapiczak,
Roman Biłas,
Anna Chraniuk,
Michał Nowy,
Jarosław Stefan Hirny-Budka,
Jarosław Moskałyk,
Volodymyr Priadko,
Maria Krajnik,
Izabella Chruślińska,
Adam Sauer,
Władysława Łuczka,
Maria Duplak,
Stefan Kłosowski,
Stefania Terefenko,
Mirosław Lewczyk,
Danuta Charko,
Olga Kożuszko-Pawełas,
Hanna Romanyk.

Łukasz Rejt,
Igor Chepura,
Dominik Wilczewski,
Irene Washchuk,
Jan Olga Szachmat,
Jerzy Liborski,
Maria Chaszczyn,
Tetiana Hazhula,
Michał Trochanowski,
Stefan Kurdyła,
Nadzieja Wisłocka,
Mykoła Duplak,
Andrzej Dyczko,
Paweł Hrycyna,
Miron Dolik,
Maria Stecyk,
Zofia Grygorcewicz-Batejko,
Jerzy Łaszyn,
Michał Benewiat,
Andrzej Czarny,
Irena Boberska,
Hanna Hrehorowicz-Gaber,
Piotr Jurczyszyn,
Helena Komar.

Rada Projektu

Prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący Rady,

Dr Mariusz Sawa – kierownik projektu,

Artur Mielnik,

Jerzy Rejt,

Mirosław Skórka,

Grzegorz Stech,

Dr hab. Roman Wysocki.

Wolontariat

Biłecki Bogdan,
Sikora Andrzej,
Chudzik Marta,
Drozd Roman,
Fil Andrzej,
Gal Swiatosław,
Hawryluk Jerzy,
Kich-Masłej Olga,
Leskiw Jarosław,
Łaszyn Stefan (USA),
Łoza Paweł,
Mielnik Artur,
Podworski Jarosław,
Rejt Jerzy,
Sawa Mariusz,
Syrnyk Jan,
Tymiec Hanna,
Wujcik Jarosław,
Wysocki Roman.

Współpraca medialna

Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”

Wersja ukraińska

Katarzyna Seń