O projekcie

Projekt Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego „Żywi w naszej pamięci – wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce” obejmuje elektroniczny rejestr cmentarzy i miejsc pochówku Ukraińców, którzy zasłużyli się dla narodu ukraińskiego i polskiego po 1918 r., a ich groby znajdują się na terytorium dzisiejszej Polski. Zaznaczone na mapie pochówki wyposażone są w dokumentację fotograficzną z opisem oraz notę biograficzną osoby spoczywającej.

Pierwszym etapem realizacji projektu  w 2021 r.  jest sporządzenie wirtualnej nekropolii inteligencji ukraińskiej w Polsce okresu międzywojennego, czyli spisu mogił osób pochodzenia ukraińskiego, zasłużonych dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego i gospodarki w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Podobną inwentaryzacją  objęto także cmentarze żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W sferze zainteresowania są groby ukraińskiej emigracji politycznej 1918-1921 roku – żołnierzy ukraińskich walczących z Rosją bolszewicką o wolną Ukrainę i wolną Polskę, przedstawicieli wielotysięcznej elity państwa ukraińskiego zmuszonej do opuszczenia zniewolonej przez bolszewików Ukrainy i osiadłej na emigracji w Polsce. Inwentaryzacją zostały objęte także groby osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój życia religijnego i społecznego środowisk ukraińskich II RP, a także działały na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

Projekt realizowany będzie w ciągu 3 lat, a jego zakres zależny będzie od wysokości zgromadzonych środków finansowych oraz od ilości odnalezionych na terenie Polski grobów. Projekt będzie dostępny on-line w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo, pomóżcie zrealizować ten projekt wpłacając datek finansowy na konto bankowe Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce z dopiskiem: „Na działalność statutową – żywi w naszej pamięci”.

Nr konta: 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525

Dla wpłat z zagranicy:
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN: PL 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525
Bank name: PKO Bank Polski SA
Bank address: PKO Bank Polski S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

Realizacja naszego projektu będzie niemożliwa bez Państwa wsparcia finansowego. Zachowajmy pamięć o zasłużonych dla nas wszystkich ludziach!

Prof. Roman Drozd

Prof. Igor Hałagida

Dr hab. Bohdan Halczak

Dr Aleksander Kolańczuk

Dr Grzegorz Kuprianowicz

Aleksander Maślej

Prof. Marek Melnyk

Jerzy Rejt

Dr Łukasz Rejt

Mirosław Skórka

Aleksander Stec

Piotr Tyma

Jarosław Wujcik

Dr hab. Roman Wysocki

Prof. Rościsław Żerelik

SPONSORZY PROJEKTU

Instytucjonalni:

Ambasada Ukrainy w Warszawie

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA

Українська Народна Каса Дежарден у Монтреалі

Світова Рада Суспільної Служби при Світовому Конгресі Українців

Український Конґресовий Комітет Америки – Відділ Пассейк-Берґен, НДж

Indywidualni:

Halina Harasym
Bartosz Piechowicz
Mirosław Głuch
Piotr Komar
Jerzy Rejt
Roman Drozd
Maria i Władysław Łapiczak
Roman Biłas
Anna Chraniuk
Michał Nowy
Jarosław Stefan Hirny-Budka
Jarosław Moskałyk
Volodymyr Priadko
Maria Krajnik
Izabella Chruślińska
Adam Sauer
Władysława Łuczka
Maria Duplak
Stefan Kłosowski
Stefania Terefenko
Mirosław Lewczyk
Danuta Charko
Olga Kożuszko-Pawełas
Hanna Romanyk

Łukasz Rejt
Igor Chepura
Dominik Wilczewski
Irene Washchuk
Jan Olga Szachmat
Jerzy Liborski
Maria Chaszczyn
Tetiana Hazhula
Michał Trochanowski
Stefan Kurdyła
Nadzieja Wisłocka
Mykoła Duplak
Andrzej Dyczko
Paweł Hrycyna
Miron Dolik
Maria Stecyk
Zofia Grygorcewicz-Batejko
Jerzy Łaszyn
Michał Benewiat
Andrzej Czarny
Irena Boberska
Hanna Hrehorowicz-Gaber
Piotr Jurczyszyn
Helena Komar

Rada Projektu

Prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący Rady

Dr Mariusz Sawa – kierownik projektu

Artur Mielnik

Jerzy Rejt

Mirosław Skórka

Grzegorz Stech

Dr hab. Roman Wysocki

Wolontariat

Biłecki Bogdan
Chudzik Marta
Drozd Roman
Fil Andrzej
Gal Swiatosław
Hawryluk Jerzy
Kich-Masłej Olga
Leskiw Jarosław
Łaszyn Stefan (USA)
Łoza Paweł
Mielnik Artur
Podworski Jarosław
Rejt Jerzy
Sawa Mariusz
Syrnyk Jan
Tymiec Hanna
Wujcik Jarosław
Wysocki Roman

Współpraca medialna

Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”