Wanda Traczyk-Stawska, żołnierz Oddziału Osłony WZW Komendy Głównej Armii Krajowej, oddała hołd żołnierzom Symona Petlury

14 sierpnia 2021 rok Cmentarz Prawosławny na Woli w Warszawie, kwatera generalska

Jedną z osób, które wzięły udział w tegorocznej edycji akcji „Płomień braterstwa” była Wanda Traczyk-Stawska, która w towarzystwie harcerzy i płastunów zwróciła się do zebranych ze wzruszającymi i ważnymi słowami: