Aleksander Prytyka

Олександр Притика

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Komarówka

Data narodzin:

12.9.1895

Data śmierci:

2.12.1971

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.

Aleksander Prytyka
*12.IX.1895

+2.XII.1971

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z szarego granitu, pionowa tablica memoratywna z czarnego granitu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Aleksander Prytyka – sotnyk (dowódca kompanii) w Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej, uczestnik wyprawy kijowskiej 1920 r. Po wojnie zarządca majątków ziemskich i działacz gospodarczy. W czasie okupacji hitlerowskiej aresztowany przez gestapo. Po wojnie inwigilowany, zatrzymany przez UBP 13.11.1947 r. (22.1.1948 r. zwolniony) pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji ukraińskiej.

Dane cmentarza:

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

Województwo: Śląskie

Powiat: Katowicki

Gmina: Katowice

Miejscowość: Katowice

Adres pocztowy: Ul. Sienkiewicza 47, 40-031 Katowice

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor II, kwatera 1615.

Opis cmentarza:

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach został wytyczony na początku ubiegłego stulecia, na potrzeby nowo powołanej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Z czasem cmentarz ten stał się jedną z głównych nekropolii miasta, na której spoczęli ludzie szczególnie zasłużeni dla Śląska i Polski. Obecnie granice nekropolii wyznaczają ulice: Sienkiewicza, Powstańców i Plebiscytowa. Od zachodu przylega do niego Archikatedra Chrystusa Króla. Choć mówi się o cmentarzu, są to dwie nekropolie: południowy fragment należy do parafii św. św. Piotra i Pawła oraz katedralnej, północny – do parafii NMP. Cmentarz przy ul. Sienkiewicza posiada ponad 4 tysiące grobów. Ostatni spoczynek znaleźli tutaj wybitni katowiczanie i osoby bardzo zasłużone dla polskiej nauki czy kultury. Inskrypcje nagrobne często jako miejsce urodzenia podają Lwów. Wiele grobowców zasługuje na uwagę jako dzieła sztuki sepulkralnej. (Źródło: https://metropolia.slaskie.travel/culturalheritage/15672/cmentarz-przy-ul-sienkiewicza-w-katowicach).