Historia

Okres międzywojenny (1918-1939)

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Po porażce armii URL w samodzielnej (od zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej z 18 października 1920 r.) kampanii z Armią Czerwoną, w listopadzie 1920 roku 19 000 żołnierzy armii URL zostało internowanych na terytorium Polski. Zostali oni umieszczeni w obozach w środkowej i zachodniej Polsce. Najwięcej żołnierzy osadzono w: Łańcucie, Pikulicach, Wadowicach, Tucholi, Aleksandrowie Kujawskim i Kaliszu

czytaj dalej
Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na...

czytaj dalej
Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Dzieje Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej to okres wyzwań, konieczności zmiany dotychczasowej struktury, ustosunkowania się do zastanych zjawisk i mierzenia się z nowymi problemami. Na przestrzeni dwóch dekad należąca do niego wieloetniczna społeczność...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) – siły zbrojne w latach 1917–1920 –  powstała po wybuchu rewolucji lutowej w Imperium Rosyjskim i była podporządkowana Ukraińskiej Centralnej Radzie. Początkowo jej trzonem były zukrainizowane formacje armii rosyjskiej...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Armia Halicka – siły zbrojne Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL), a następnie Zachodniego Okręgu Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) po zjednoczeniu obu państw ukraińskich 22 stycznia 1919 roku została utworzona de facto 1 listopada 1918 roku jako Wojsko...

czytaj dalej

Okres 1939-1947

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

9 września 1944 roku podpisano umowę o wymianie ludności między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Na jej mocy ludność ukraińska miała opuścić Polskę, a Polacy Ukrainę sowiecką. Akcją wysiedleńczą władze...

czytaj dalej
Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na...

czytaj dalej
Akcja „Wisła”

Akcja „Wisła”

Zakończenie akcji wysiedleńczej na Ukrainę sowiecką w 1946 roku nie oznaczało rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce, aczkolwiek jego skala znacznie się zmniejszyła. Według wyliczeń władz wojskowych z początku 1947 roku liczba pozostających w Polsce Ukraińców...

czytaj dalej

Po Akcji „Wisła”

Ukraińskie upamiętnienia nagrobne w Polsce po 1989 roku

Ukraińskie upamiętnienia nagrobne w Polsce po 1989 roku

Kwestia ukraińskich grobów i pomników w Polsce po 1989 roku to obszerne zagadnienie, które zawiera szereg aspektów. Najmniej dostrzegalnymi są aspekty etyczny i prawny tyczące prawa obywateli RP – należących do mniejszości ukraińskiej – do zachowania tożsamości...

czytaj dalej
Działalność kulturalna Ukraińców po 1947 roku

Działalność kulturalna Ukraińców po 1947 roku

Z uwagi na określone konteksty polityczne (przemiany w okresie komunistycznym, zmiany ustroju i podmiotowości Polski w 1989 r., powstanie niepodległego państwa ukraińskiego, wejście Polski do Unii Europejskiej) i cywilizacyjne (rozwój w zakresie środków masowej...

czytaj dalej