Aleksander Wołoszyn

Олекса Волошин

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1896

Data śmierci:

1958

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

З. П.
АЛЕКСАНДЕР
ВОЛОШИН.
СКОНЧАЛСЯ –
1958. Г. ЖЫЛ –
– 62. Г.

ГОСПОДИ
ЧЕРЕЗ КРЕСТ И
СТРАДАНИЕ ТВОЕ
СПАСИ ДУШУ МОЮ
ПЛЕКЕННОЮ ГРЕХА
МИ РБ ВОСКРЕСИ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

TU SPOCZYWA
ALEKSANDER
WOŁOSZYN.
ZMARŁ –
1958 R. ŻYŁ –
– 62. L.

PANIE
PRZEZ KRZYŻ I
MĘKĘ TWOJĄ
ZBAW DUSZĘ MOJĄ
ZBRUKANĄ GRZECHA
MI S[ŁUGĘ] B[OŻEGO] WSKRZESZ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Mogiła ziemna zwieńczona pomnikiem nagrobnym w kształcie krzyża z postumentem z wyrytą inskrypcją.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Żołnierz Armii URL.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Kleszczelach

Województwo: Podlaskie

Powiat: Hajnowski

Gmina: Kleszczele

Miejscowość: Kleszczele

Adres pocztowy: 1 Maja 38, 17-250 Kleszczele

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 237.

Zdjęcia: Поховання (uinp.gov.ua)