Andrzej Dmytrenko

Андрій Дмитренко

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz URL, dyrygent chóru

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Kijów

Data narodzin:

1.12.1898.

Data śmierci:

2.7.1967.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Andrzej
Dmytrenko
ur. 1.XII.1898 r. Kijów
Zm. 2.VII.1967 r.
Żołnierz U.N.R.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton + krzyż metalowy

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta betonowa z pionowym krzyżem metalowym i metalową tabliczką.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Urodzony w Kijowie. Absolwent seminarium duchownego. Od 1919 r. w Armii URL. Uczestnik I i II pochodu na Ukrainę jako żołnierz 4. Dywizji Kijowskiej. Internowany w Aleksandrowie Kujawskim i Kaliszu. Po opuszczeniu obozu mieszkał w Toruniu, gdzie pełnił funkcję dyrygenta chóru przy UCK. Aresztowany w 1945 r., pracował w kopalni na Donbasie. Po powrocie osiadł z rodziną w Kętrzynie, gdzie dyrygował chórem w miejscowej parafii prawosławnej.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Kętrzynie

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Kętrzyński

Gmina: Kętrzyn

Miejscowość: Kętrzyn

Adres pocztowy: Ul. Cmentarna 2, 11-401 Kętrzyn

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 55.

Zdjęcia: Поховання (uinp.gov.ua)