Dmytro Łewando

Дмитро Левандo

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

kapitan 2 rangi floty marynarki wojennej URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Humań

Data narodzin:

17.4.1884

Data śmierci:

11.8.1931

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ДМИТРО ЛЕВАНДО КАПІТАН МАЙОР НАЧ. ВІДДІЛУ МОРСЬКОГО ШТАБУ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

DMYTRO LEWANDO KAPITAN MAJOR NACZ. WYDZ. MORSKIEGO SZTABU

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Pochodził ze starej rodziniy kozackiej. W 1903 r. ukończył Morski korpus kadetów w Petersburgu. Służył w zarządzie głównego naczelnika Archangielska i zapasowego wodnego rejonu. Według stanu z listopada 1918 r. był flagowym „kapitanem części sztabu białogwardyjskiej floty Północno-Lodowatego oceanu”. Od września 1919 r. był kapitanem 2 rangi białogwardyjskiej floty. Od 1920 roku był na służbie URL na stanowisku naczelnika oddziału Głównego Morskiego sztabu Armii URL.
Internowany w Polsce przebywał w obozie w Częstochowie. Po zwolnieniu z obozu zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł i pochowany został na tym cmentarzu. Grób nie zachował się.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

Kolańczuk A., Szagała R., Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa: Wydawnictwo Wektor 2002
Тинченко Я., Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921); Список флота на 11.04.1916. — СПб. — 1916 — С. 196; Список флота на 1917. — СПб. — 1917. — С. 20;
Шрамченко С. Український рух на Фльотилії Північно-Ледового Океану у 1917 році//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1937. — Ч. 7–8. — С. 12;
Дмитро Леванда, strona w Wikipedii