Dominika Ohijenko-Litwińczuk

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

redaktorka

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja

Miejsce narodzin:

Brusiłów w guberni kijowskiej

Data narodzin:

4.1.1882

Data śmierci:

17.5.1937

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ТУТ СПОЧИВАЄ

ДОМІНІКА

ОГІЄНКО

НАЙВІРНІЙШИЙ ДРУГ

ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

ІВАНА ОГІЄНКА

17 ТРАВНЯ 1937

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

TU SPOCZYWA

DOMINIKA

OHIJENKO

NAJWIERNIEJSZY PRZYJACIEL

ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

IWANA OHIJENKI

17 MAJA 1937

Rok powstania grobu:

1937

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Mogiła obramowana lastrykiem, nagrobek poziomy, pionowy krzyż po lewej u wezgłowia mogiły. Na krzyżu czarny kamienny kontur krzyża prawosławnego. Postument w górnej części mogiły pokryty kamienną płytą z napisem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Żona Iwana Ohijenki – ministra oświaty rządu UNR, rektora Uniwersytetu Ukraińskiego w Kamieńcu Podolskim, ministra wyznań Centrum Pańśtwowego UNR w Tarnowie, profesora teologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z mężem w przygotowaniu i wydaniu czasopism „Ridna mowa” i „Nasza kultura”.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

44–10–12

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
Домініка Литвинчук, strona w portalu Rodowód.