Hanna Nakoneczna

Ганна Наконечна

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Wykładowca uniwersytecki, filolog słowiański

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Płuhów lub Sośnica

Data narodzin:

5.5.1896.

Data śmierci:

17.10.1994.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ТУТ СПОЧИВАЄ
Д-Р НАУК ПРОФЕСОР УНІВ-ТУ
ГАННА НАКОНЕЧНА
ПОМ. 18.X.1994 В МЮНХЕНІ НА 99 Р.
ВІЧНА ЇЙ ПАМЯТЬ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

TU SPOCZYWA
D-R NAUK PROFESOR UNIW-TU
ZM. 18.X.1994 W MONACHIUM W WIEKU 99 LAT
WIECZNA JEJ PAMIĘĆ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Nagrobek betonowy zwieńczony krzyżem łacińskim. Metalowe tablice. Po ich obu stronach płaskorzeźby Maryi i Jezusa.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Urodzona 5.5.1896 r. w Płuhowie (ob. rej. Złoczów, obw. lwowski) lub w Sośnicy (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno). Filolog. Gimnazjum ukończyła w Przemyślu, filologię słowiańską studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1916 r. wykłada filologie ukraińską na Uniwersytecie w Berlinie. W swojej pracy naukowej m.in. zajmowała się badaniem ukraińskich i polskich dialektów Podkarpacia. Od 1944 r. przebywała w Monachium (doktorat – 1951), gdzie wykładała język ukraiński na tamtejszym uniwersytecie, a także w Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie. Zmarła w Monachium 17.10.1994 r.* i została pochowana w Bolestraszycach.

*Niezgodność daty dziennej śmierci występującej w literaturze przedmiotu z datą na nagrobku.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Bolestraszycach

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Żurawica

Miejscowość: Bolestraszyce

Adres pocztowy: Kowalówka

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera: 3 Rząd: 3 Miejsce: 1. Za grobami Marii Mazurek i Stanisława Józeka.

Opis cmentarza:

Cmentarz komunalny w Bolestraszycach

Źródła:

Городиловська Г. П., «ФАНАТИЧНО ВІДДАНА УКРАЇНІ»: ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВИЙ ШЛЯХ
ГАННИ НАКОНЕЧНОЇ В НІМЕЧЧИНІ:

https://esu.com.ua/article-71757file:///C:/Users/Admin/Downloads/2399-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-4558-1-10-20210917.pdf