Herman Arndt

Герман Арндт

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

pułkownik armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Homel, gub. czernihowska (obecnie Białoruś)

Data narodzin:

4.11.1888

Data śmierci:

1942

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ГЕРМАН АРНДТ ПОЛКОВНИК АРМІЇ УНР +1942

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

HERMAN ARNDT PUŁKOWNIK ARMII URL +1942

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy; na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Pochodził ze ukrainizowanej rodziny niemieckiej, jego ojciec był właścicielem fabryki w Kijowie. Ukończył 1. Moskiewski Korpus Kadecki i Aleksandrowską Szkołę Wojskową. W armii rosyjskiej dosłużył się stopnia kapitana.
W wojsku ukraińskim od 18 sierpnia 1918 r., początkowo w Armii Państwa Ukraińskiego (okres Hetmanatu) jako dowódca Sotni Kolejowej, a następnie pomocnik dowódcy 1. Pułku Kolejowego. Po obaleniu hetmana P. Skoropadskiego w Armii URL jako naczelnik łączności w sztabie Korpusu Kolejowo-Technicznego, a następnie dowódca 1 Oddzielnego Kurenia Kolejowego.
W grudniu 1919 r. internowany przez władze polskie i osadzony w obozie w Łucku. Od 23 maja 1920 r. dowódca sotni technicznej 6 Kurenia Technicznego 6 Siczowej Dywizji Strzeleckiej Armii URL.
Po ponownym internowaniu w 1920 r. umieszczony początkowo w obozie w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Kaliszu. Od 1925 r. mieszkał we wsi Wiśniewo, gmina Jabłonna k. Warszawy.
W okresie międzywojennym członek warszawskiego oddziału Ukraińskiego Komitetu Centralnego, a od 1939 r. członek jego zarządu.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 9 - 13

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002.
Я. Тинченко, Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921), Київ 2007;
Герман Арндт, strona w Wikipedii