Iwan Bodnarczuk

Іван Боднарчук

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Działacz społeczny

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

26.12.1906.

Data śmierci:

8.11.1941.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває

Іван
Боднарчук
*26.ХІІ.1906. +8.ХІ.1941.

Петро
Саміло
+7.ІІІ.1909. +8.11.1941.

Полягли трагічною смертію
Вічная память

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Kamienny obelisk na podstawach zwieńczony krzyżem ozdobionym licznymi płaskorzeźbami (motywy roślinne i religijne).

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Oświatowego w Korczminie, przewodniczący czytelni „Proświty”, skarbnik kooperatywy. Zamordowany przez polskie podziemie.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Korczminie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Ulhówek

Miejscowość: Korczmin

Adres pocztowy: 22-678 Korczmin


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Nieopodal tui.

Opis cmentarza:

Grunt na którym znajduje się cmentarz stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast faktyczny zarząd cmentarzem sprawuje proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie (Al. Warszawska 71; 20-803 Lublin).

Źródła:

Українські жертви Холмщини та Південного Підляшшя у 1939–1944 рp. (Люблинський дистрикт Генеральної Губернії), ред. Ігор Галагіда, Мирослав Іваник, Львів 2021, c. 248, 249.