Jan Bury

Іван Бурий

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Buszkowice k. Przemyśla

Data narodzin:

11.8.1897.

Data śmierci:

22.6.1942.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś.P.
Ks. JAN
BURY
LAT 35 [*] ZM. 1942
PROSI PARAFIAN CETULI
O MODLITWĘ
ZA JEGO DUSZĘ

* wiek zapewne błędny, powinno być „LAT 45” (45 РОКІВ)

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

С.П.
о. ІВАН
БУРИЙ
35 РОКІВ ПОМ. 1942
ПРОСИТЬ ПАРАФІЯН ЦЕТУЛІ
ПРО МОЛИТВУ
ЗА ЙОГО ДУШУ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Miejsce pochówku oznaczone płytą nagrobną na podstawie, u wezgłowia której znajduje się krzyż z odlewaną figura ukrzyżowanego Chrystusa oraz pionowa płyta z inskrypcją i fotografią - popiersie en face.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie kamienne, trawnik.

Nota biograficzna:

Urodzony w Buszkowicach k. Przemyśla. Uczeń gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Przemyślu; uczestnik ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1920; Seminarium Duchowne w Przemyślu 1927-1921; święcenia kapłańskie przyjął 22.03.1931 z rąk bp. przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego; administrator parafii w Cetuli w latach 1933-1942. Gorliwy kapłan i aktywny działacz społeczny (oświata, spółdzielczość). Prześladowany w czasie radzieckiej okupacji; wskutek powtarzających się brutalnych przesłuchań przez NKWD podupadł na zdrowiu; zmarł w Cetuli i tu pochowany.

Dane cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki w Cetuli

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Jarosław

Gmina: Wiązownica

Miejscowość: Cetula

Adres pocztowy: 37-523 Cetula


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pochówek zlokalizowany w centralnej częsci cmentarza, na lewo od wyróżniającego się kilkumetrowego krzyża otoczonego wysokimi tujami.

Opis cmentarza:

Rzymskokatolicki cmentarz filialny łacińskiej parafii w Radawie.

Źródła:

Прах Б., Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини: у 2-х томах, т. 1: Біографічниі нариси (1939-1989), Львів 2015, с. 15.
Kolańczuk A., „Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina”. Miejsca pamięci w Polsce, Przemyśl 2015, s. 50.