Jan Podlaszecki

Йоан Подлашецький

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

21.4.1859.

Data śmierci:

4.3.1928.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Чаю боскрєсєніѧ мєртвыхъ
О ІѠАННЪ
ПОДЛѦШЄЦКІЙ
душпастыръ
в Кобылници волоской
* 21.IV.1859. +4.III.1928.
ЄЛЕНА ИВ
ПОДЛѦШЄЦКА
* 10.VII.1888. + 26.VI.1904.

 

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Oczekuję wskrzeszenia umarłych
O. Joan
Podlaszecki
duszpasterz
w Kobylicy Wołoskiej
* 21.IV.1859. +4.III.1928.
Helena c. Iwana
Podlaszecka
* 10.VII.1888. + 26.VI.1904.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Kamienny postument zwieńczony krzyżem bizantyjskim. Kamień czerwony, tablica z jasnego kamienia. Pozioma pływa nagrobka z czerwonego kamienia z połyskiem.

Opis otoczenia grobu:

Odwonienie kamienne.

Nota biograficzna:

Proboszcz parafii greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej.

Dane cmentarza:

Cmentarz w Kobylnicy Wołoskiej

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Wielkie Oczy

Miejscowość: Kobylnica Wołoska

Adres pocztowy: Kobylnica Wołoska


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła: