Jan Żownir

Іван Жовнір

Transkrypcje nazwiska:

Ivan Zhovnir

Zawód / tytuł:

Działacz społeczny i polityczny

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Laszki (woj. podkarpackie, pow. jarosław, gmina Laszki (Ляшки Довгі)

Data narodzin:

12.11.1858

Data śmierci:

27.8.1928

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ІВАН ЖОВНІР
1858_1928
“БОРІТЕСЯ-ПОБОРЕТЕ!”
СВОМУ ПРОВІДНИКОВІ
УКРАЇНСЬКЕ СОЦІЯЛІСТИЧНЕ
РОБІТНИЦТВО ПЕРЕМИШЛЯ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

IWAN ŻOWNIR
1858_1928
“WIĘC DO WALKI-ZWYCIĘŻAJCIE!”
SWOJEMU PRZYWÓDCY
UKRAIŃSCY SOCJALISTYCZNI
ROBOTNICY PRZEMYŚLA

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Na betonowo-kamiennej podstawie kamienny sześcian z inskrypcją, na nim mniejszy sześcian z płaskorzeźbami na każdym z czterech boków, całość wieńczy kula.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodził się 12.11.1858 r. we wsi Laszki Długie (dziś: Laszki, woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gmina Laszki) w rodzinie Józefa i Katarzyny (Wołoszyn). Dwukrotnie żonaty, po raz pierwszy z Pelagią Karwacką, po raz drugi – z Heleną Kaczmar.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl

Adres pocztowy: ul. Juliusza Słowackiego, 37-700 Przemyśl

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

26B-4-13

Opis cmentarza:

Cmentarz Główny w Przemyślu położony jest na południowym krańcu miasta przy ulicy Słowackiego (dawniej ulica Dobromilska). Teren Cmentarza Głównego zajmuje obecnie 16.5 ha i liczy blisko 30 tys. pochowanych. Początki Cmentarza Głównego poprzedziło istnienie w tym miejscu cmentarza cholerycznego, gdzie grzebano ludzi zmarłych wskutek cholery czy innych chorób zakaźnych. Założenie nekropolii przyjmuje się na rok 1831r. kiedy odnotowano pierwszą epidemię cholery. W 1859r. na cmentarzu wybudowano kaplicę. Na wmurowanej w jej wnętrzu tablicy można przeczytać: \" Ta kaplica zbudowana kosztem Franciszka i Teresy Małkowskich ... .\" Najstarsze nagrobki zachowane do naszych czasów pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku nie licząc pomników przeniesionych tutaj ze Starego Cmentarza , z których najstarszy pochodzi z 1806 roku. Wobec potrzeby poszerzenia obszaru cmentarza kilkakrotnie dokonywano zakupu sąsiednich gruntów między innymi w latach 1883, 1894, 1899 i 1911. W roku 1909 ukończono budowę muru cmentarnego oraz założono nowe kwatery i drogi w częściach wcześniej nie zagospodarowanych. W tym czasie cmentarz komunalny służył całej ludności miasta , z wyjątkiem Żydów , którzy zachowali prawo do posiadania własnego cmentarza. Na cmentarzu tym znalazły miejsce spoczynku wielu byłych uczestników powstań narodowych 1831 i 1863 roku. Jeszcze w okresie międzywojennym, było wówczas na cmentarzu 90 grobów kryjących ich szczątki. Do dziś wiele z nich uległo całkowitemu zniszczeniu. Prawdopodonie na tym cmentarzu spoczywają przeniesione z Francji szczątki polskiego generała, uczestnika Powstania Styczniowego - Jarosława Dąbrowskiego. Jednak przeprowadzone w latach 1971-1973 poszukiwania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W 1925 roku Przemyśł zakupił grunt obok cmentarza przeznaczony na dalsze jego poszerzenie , w 1930 roku nabyto 200 świerków dla obsadzenia dróg cmentarnych, a w 1932 zainstalowano oświetlenie elektryczne alei głównej. W okresie II wojny światowej, oprócz mieszkańców miasta chowano tutaj także osoby z terenu ówczesnego ZSRR zmarłych w obozie przejściowym dla ludności wywożonej do Niemiec na roboty przymusowe. Przez pewien czas grzebano tutaj także jeńców włoskich zmarłych w Stalagu nr 327 w Nehrybce. (Źródło: https://cmentarze24.pl/index.php/cmentarze/podkarpackie/item/342-cmentarz-glowny-przemysl).

Źródła:

”Więc do walki – zwyciężajcie!” – cytat z wiersza Tarasa Szewczenki „Kaukaz” w tłumaczeniu Stanisława Strumph-Wojtkiewicza; Taras Szewczenko, Wybór poezji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.

Zapowiedzi: Żownir Iwan i Karwacka Pelagia
APP, https://skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=213; 1
Zapowiedzi: Żownir Iwan i Kaczmar Helena
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=243; 39
Ślub: Żownir Iwan i Karwacka Pelagia
APP, https://skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=249; 61
Ślub: Żownir Iwan i Kaczmar Helena
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10.3&syg=357; 137
Śmierć: Żownir Iwan
APP, https://skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10.4&syg=361; 208