Kornyło Sałahub

Корнило Салагуб

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Działacz kulturalno-oświatowy, organizator i komendant milicji w Budyninie.

Grupa społeczna:

działacze społeczni, wojskowi

Miejsce narodzin:

Budynin

Data narodzin:

1.10.1882

Data śmierci:

27.1.1919

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ТУТ СПОЧИВАЮТЬ

КОРНИЛО САЛАГУБ

1882 · 1919

МИКОЛА САЛАГУБ

1901 · 1945

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

TU SPOCZYWAJĄ

KORNYŁO SAŁAHUB

1882 · 1919

MYKOŁA SAŁAHUB

1901 · 1945

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Obelisk na cokole, osadzonym na płycie z miejscem na nasadzenia (barwinek); na obelisku granitowa płyta z rytą inskrypcją, a także metalowy krzyż bizantyjski.

Opis otoczenia grobu:

Obok grób Iwana i Anny Sałohubów (prawdopodobnie rodziców K. Sałahuba).

Nota biograficzna:

Kornyło Sałahub (01.10.1880-27.01.1919) – urodzony w Budyninie; działacz i organizator życia kultrualno-oświatowego. W czasie tzw. „Zrywu Listopadowego” zorganizował w Budyninie oddział milicji, którego został komendantem; pełnił także funkcją miejscowego komisarza. Zginął w Budyninie podczas ataku polskiej grupy „Bug” na Bełz. Pochowany w rodzinnej miejscowości.

Dane cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki w Budyninie (dawny greckokatolicki)

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Ulhówek

Miejscowość: Budynin


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 112, obr. 001; N 50° 25' 57.31'' E 23° 57' 6.55''; dawny cmentarz greckokatolicki, obecnie wykorzystywany jako rzymskokatolicki, czynny; stara część cmentarza silnie zarośnięta niskopiennymi drzewami inwazyjnymi, utrudniającymi dostęp do opisywanego nagrobka i praktycznie uniemożliwiającymi dostęp do większości ocalałych starych nagrobków.

Opis cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki w Budyninie (nazwa powszechnie stosowana, choć prawdopodobnie nieodpowiadająca stanowi prawnemu). Grunt, na którym znajduje się cmentarz stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast faktyczny zarząd cmentarzem sprawuje proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Machnówku.

Źródła:

С.Ґ., Члени Української Галицької Армії зі села Будинина, пов. Сокаль, (Белжчина), “Літопис Червоної Калини”, ч. 12 грудень,
Львів 1938, с. 10.

Українська Галицька Армія. У 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. Том четвертий (матеріали до історії), Вінніпеґ 1968, c. 87.

Tablica poświęcona pamięci mieszkańców wsi Budynin, którzy zginęli w latach 1918-1920 w walkach o niepodległość Ukrainy, umieszczona w okresie międzywojennym w cerkwie w Budyninie, autorstwa I. Petryszyna – foto z ww. „Litopysu…”.