Krzysztof Tyfel

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

4.12.2022.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[brak informacji]

Rok powstania grobu:

2022

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie. Członek Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Strzeleckiego (2007-2010). Skoczek spadochronowy. Żołnierz Legionu Międzynarodowego, Polak. Zginął w walce z Rosjanami pod Bachmutem.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Częstochowie

Województwo: Śląskie

Powiat: Częstochowski

Gmina: Częstochowa

Miejscowość: Częstochowa

Adres pocztowy: ul. Radomska 117, 42-210 Częstochowa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera 14, rząd V, grób 24.

Opis cmentarza:

Cmentarz Komunalny w Częstochowie jako miejski zakład budżetowy został utworzony 16 czerwca 2003 r. uchwałą Rady Miasta. Pierwszy pochówek odbył się 1 lipca 2003 roku. W grudniu 2003 r. został oddany do eksploatacji piec kremacyjny i od tego czasu świadczone są usługi spopielania zwłok. W dążeniu do optymalizacji wykorzystania potencjału technicznego latem 2004 r. rozpoczął działalność utworzony przy Cmentarzu miejski zakład pogrzebowy. Więcej: https://www.ck-czestochowa.pl/kategorie/firma