Leon Liskowacki

Лев Лісковацький

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Magister inżynier górnictwa

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Młyny

Data narodzin:

12.6.1890

Data śmierci:

24.4.1975

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Ś. P. – ?]
Leon Liskowacki
Mgr inż. górnik
*12.6.1890 +24.4.1975
R. I. P.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

lastriko + beton

Opis elementów grobu:

Poziome płyty lastrikowe. Pionowa płyta z czarną tablicą inskrypcyjną. Krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Absolwent gimnazjum męskiego w Przemyślu – matura w roku 1909. Magister inżynier górnictwa. Pracował w Chrzanowie.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Baszni Dolnej (stary)

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Miejscowość: Basznia Dolna

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Stary cmentarz greckokatolicki przy drodze Lubaczów-Basznia-Horyniec. Położony przed wsią.

Źródła:

Українська державна чоловіча гімназія в Перемишлі 1895-1995, Дрогобич 1995, с. 193.

Fot. A. Melnyk