Leonid Lisowski

Леонід Лісовський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, nauczyciel

Grupa społeczna:

inteligencja, wojskowi

Miejsce narodzin:

Wołoczysk na Wołyniu

Data narodzin:

29.6.1986.

Data śmierci:

16.2.1982.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Леонід
Теодорович
Лісовський
Літ 96
[…] 1982
Спи спокійно
Доро[…] Тату
Коханому Татові від дітей [?]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Grób lastrykowy z dwie pionowymi tablicami inskrypcyjnymi. Między nimi płaskorzeźbiony krzyż bizantyjski. W czterech narożnikach podstawy pod kwiaty.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Żołnierz 2. Wołyńskiej Dywizji Armii Czynnej URL. Absolwent Instytutu Pedagogicznego w Głuchowie. Organizator ukraińskiej oświaty na Wołyniu w l. 1918-1920 i 1940-1944. Redaktor prasowy. Po II wojnie światowej w l. 1945-1951 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Inspektor oświaty dla dorosłych w pow. Płock, Sierpc, Kutno, Kolno i Zduńska Wola.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Płocku

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płocki

Gmina: Płock

Miejscowość: Płock

Adres pocztowy: ul. Norbertańska 25, 09-402 Płock

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Stara część cmentarza. Razem z żoną Nadią.

Opis cmentarza:

prawosławna nekropolia w Płocku, przy ulicy Norbertańskiej 25. Cmentarz zajmuje powierzchnię 1,47 ha, jest ogrodzony od strony wejścia murem, od przeciwległej siatką, a od strony cmentarza mariawickiego oddziela go wał ziemny. Cmentarz jest zadrzewiony, posiada alejki gruntowe i kaplicę, usytuowaną na wprost wejścia. Zarówno cmentarz, jak i kaplica pod wezwaniem św. Michała Archanioła znajdują się w wykazie obiektów zabytkowych miasta. Powstanie cmentarza wiązało się z pojawieniem się w latach 30. XIX w. w Płocku urzędników carskich po upadku powstania listopadowego. Pierwsze pochówki odbyły się w 1842 r. Z tabliczki umieszczonej wewnątrz kaplicy wynika, że zbudowana została w 1870 na planie krzyża, a poświęcenie jej nastąpiło rok później. Stare płyty posiadają dużą wartość artystyczną i historyczną. W 1983 płocka parafia prawosławna, której cmentarz podlega, podjęła wiele prac porządkowych, w tym wybudowanie studni. W wyniku porozumienia część cmentarza (około 30%) objęli w użytkowanie katolicy. Mimo upływu czasu znajduje się na nim wiele dobrze zachowanych krzyży prawosławnych. Na cmentarzu mieści się grób rodziny Kiriuszynów, w którym spoczywa m.in. Aleksy Kiriuszyn (1886–1972) – nauczyciel, artysta malarz, twórca obrazów dotyczących Płocka oraz ikon. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_prawos%C5%82awny_w_P%C5%82ocku

Źródła:

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,25088775,zaplonal-plomien-braterstwa-uroczystosc-na-cmentarzu-prawoslawnym.html 

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,25070526,w-poszukiwaniu-grobu-leonida-nie-bylo-go-w-jednorozcu-znalazl.html

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 155.

Zdjęcia: 2 Harcerska Drużyna Turystyczna Tibesti