Maksym Jakiwczuk

Максим Яківчук

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

1923

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

MAKAYM

JAKIWCZUK

ZM.

1923

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Niski krzyż wojskowy z inskrypcją na postumencie w kształcie zbliżonym do sześcianu.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Żołnierz Armii URL. uczestnik III powstania śląskiego (1921).

Dane cmentarza:

Cmentarz wojskowy przy ul. Meteorologów w Katowicach

Województwo: Śląskie

Powiat: Katowicki

Gmina: Katowice

Miejscowość: Katowice

Adres pocztowy: Ul. Meteorologów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor 4, Rząd 1, Nr grobu 18. https://katowice.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=32022&inni=0&cinki=0

Opis cmentarza:

Cmentarz garnizonowy w Katowicach − cmentarz wojskowy w Katowicach, znajdujący się pomiędzy ul. Meteorologów a ul. Ceglaną. Cmentarz powstał w latach dwudziestych XX wieku, na miejscu dawnego cmentarza jeńców wojennych z 1917. Po stronie wschodniej, przy ogrodzeniu, w 1963 wzniesiono Pomnik Nieznanego Żołnierza i Powstańca Śląskiego. Obelisk umieszczono na jednostopniowej podstawie. Jest ona licowana płytami, wykonanymi z piaskowca. Teren cmentarza ma nieregularny kształt, na dwie części dzieli go główna aleja. Miejsca pochówku oznaczono jednolitymi krzyżami. Wokół głównego placu znajdują się groby przywódców powstań śląskich. Na cmentarzu istnieje grób zbiorowy wojenny żołnierzy alianckich, z dużym krzyżem kamiennym oraz cztery kwatery mogił wojennych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej (tabliczki z nazwiskami). Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi 1,463 ha (w granicach ogrodzenia powierzchnia wynosi 1,2095). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_garnizonowy_w_Katowicach

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 253.

Zdjęcia nagrobka za zgodą Katowickich Cmentarzy Komunalnych ze strony internetowej: GROBONET – wyszukiwarka osób pochowanych – Cmentarze Komunalne w Katowicach