Mikołaj Liwycki

Микола Лівицький

Transkrypcje nazwiska:

Mykola Livytskyi

Zawód / tytuł:

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Wojnariwka (obecnie Винарівкa, київська область)

Data narodzin:

25.8.1852

Data śmierci:

1.10.1944

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[brak]

Rok powstania grobu:

1944

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Dwuramienny krzyż drewniany (nie zachował się).

Opis otoczenia grobu:

Grób rodziny Mundil.

Nota biograficzna:

Ur. 25 sierpnia 1852 r. w Wojnarówce (dzisiejsza Wynarówka) pod Kijowem, syn Symona i Iryny z domu Zahajkiewicz, ojciec prezydenta URL Andrija Liwyckiego, zmarł 1 października 1944 r. w Zelowie pod nazwiskiem Bartłomiej Tkaczenko.

Opowiedział mi ją pastor łódzki Jarosław Niewieczerzał, wówczas pastor zelowski. Jesienią 1944 roku przyszło do niego wieczorem trzech mężczyzn. Jeden z nich przedstawił się jako prezydent niepodległej Ukrainy. Prosił o przyjęcie do zelowskiego Domu Starców jego sędziwego ojca, najstarszego z przybyłych. Pastor obiecał przedstawić sprawę członkom Kolegium Kościelnego, jako że Dom Starców należał do zboru. Kolegium dało się łatwo przekonać, że w takich chwilach nie warto upierać się przy literze prawa. Nie chcąc narazić się oddziałom SS-Galizien, które w ostatniej chwili mogły puścić Zelów z dymem, przyjęto starca do przytułku. W kilka tygodni po wyzwoleniu zmarł i został pochowany na parafialnym cmentarzu. Grób jego znaczny z nielicznych do krzyży, jedyny o dwu ramionach. (E. Martuszewski, 49 listów z powodu braci czeskich, Łódź 1971, s. 206, 207)

 

Dane cmentarza:

Cmentarz ewangelicko-reformowany w Zelowie

Województwo: Łódzkie

Powiat: Bełchatowski

Gmina: Zelów

Miejscowość: Zelów

Adres pocztowy: Ul. Cmentarna, Zelów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor H, przy alei głównej, w miejscu tui, przed nagrobkiem Ludvika i Marty Erny Mundilów.

Opis cmentarza:

Miejsce pochówku chrześcijan niekatolików z Zelowa i okolic, głównie zelowskich Czechów. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_ewangelicko-reformowany_w_Zelowie

Źródła:

Ustalenia i zdjęcia – p. Karol Pospiszyl.

E. Martuszewski, 49 listów z powodu braci czeskich, Łódź 1971, s. 206, 207.

E. Sterik, Zelów, Praha 2002, s. 243.

Wpis w księdze zgonów parafii ewangelickiej w Zelowie.