Miron Kertyczak

Мирон Кертичак

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Działacz społeczny. Prezes Związku Ukraińców w Polsce w latach 1996-2006

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Żugienie (warmińsko-mazurskie)

Data narodzin:

29.1.1955

Data śmierci:

25.1.2006

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Бл. п. Мирон Кертичак
29 січня 1955 – 25 січня 2006
Вічная пам’ять!
«Всі ми прийдем на той світ до тебе, тільки Україна хай не йде!»

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Śp. Miron Kertyczak
29 stycznia 1955 – 25 stycznia 2006
Wieczna pamięć!
«Wszyscy przyjdziemy do ciebie na tamten świat, tylko Ukraina niech nie odchodzi!»

Rok powstania grobu:

2006

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pionowa tablica. Na tablicy krzyż oraz inskrypcja.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Miron Kertyczak urodził się 29 stycznia 1955 roku we wsi Żugienie (woj. warmińsko-mazurskie), zmarł 25 stycznia 2006 roku w Markach koło Warszawy. W 1983 r. ukończył wydział fizyki na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1988 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie (specjalizacja: manager kultury).
W l. 1976-1989 pracował w Gdańsku jako fotoreporter w studenckich, regionalnych i branżowych gazetach (np. Głos Stoczniowca). W l. 1974-1989 był aktywistą gdańskiego koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, organizował młodzieżowe wydarzenia, jak choćby Ukraiński Jarmark młodzieżowy czy studenckie rajdy „Karpaty”.
W latach 1990-1996 pełnił funkcję sekretarza Związku Ukraińców w Polsce, a następnie w 1996 objął funkcję Prezesa Zarządu Głównego ZUwP.
W 2001 został wybrany zastępcą przewodniczącego Europejskiego Kongresu Ukraińców oraz członkiem Prezydium Ukraińskiej Światowej Rady Koordynacyjnej.
Od października 2005 był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Odznaczony nagrodami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie: 2006), a także Państwową Nagrodą Ukrainy Za Zasługi II stopnia (2001) i III stopnia (2004).

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 38 – 1 – 21

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/