Mykoła Janczewśkyj

Микола Янчевський

Transkrypcje nazwiska:

Mykola Janchevskyj

Zawód / tytuł:

pułkownik Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Zołotonosza, gub. połtawska (obecnie obw. czerkaski)

Data narodzin:

2.12.1888

Data śmierci:

2.11.1940

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Tekst na podstawie krzyża:]
МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЯНЧЕВСКІЙ ПОЛКОВНИК І ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА
3.ХІІ.1888 +2.ХІ.1940
[Tekst na tabliczce na krzyżu wojskowym:]
ПОЛКОВНИК АРМІЇ УНР
МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЯНЧЕВСЬКИЙ 1886–1940

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

[Tekst na podstawie krzyża:]
MYKOŁA OŁEKSANDROWYCZ JANCZEWSKI PUŁKOWNIK I ORGANIZATOR UKRAIŃSKIEGO WOJSKA
3.XII.1888 +2.XI.1940
[Tekst na tabliczce na krzyżu wojskowym:]
PUŁKOWNIK ARMII URL MYKOŁA OŁEKSANDROWYCZ JANCZEWSKYJ 1886–1940

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z prostokątną podstawą na której znajduje się inskrypcja. Po bokach podstawy prostokątne betonowe słupki na znicze. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Po ukończeniu Jelizawetskiej Szkoły Kawaleryjskiej w Jelizawietgradzie (obecnie Kropywnyckyj) w 1910 r. w stopniu korneta skierowany do 11 Ryskiego Pułku Dragonów w Krzemieńcu. W składzie formacji brał udział w I wojnie światowej. W 1917 r. był dowódcą eskadronu tego pułku, a od marca 1917 r. dowódcą 3 Eskadronu 7 Zapasowego Pułku Konnego w Borysoglebsku. Ostatni stopień w armii rosyjskiej – podpułkownik.
Od sierpnia 1917 r. w wojsku ukraińskim jako dowódcą konnej sotni Odeskiej Brygady Hajdamackiej Wojsk Ukraińskiej Centralnej Rady. Na początku lipca 1918 r. mianowany chersońskim powiatowy komendantem wojskowym, a w 1919 r. pomocnik dowódcy 28 Pułku Konnego im. M. Zalizniaka Armii URL. W latach 1920-1921 pomocnik dowódcy 1 Pułku Konnego Czarnych Zaporożców w 1 Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej Armii URL. W sierpniu 1920 r. brał udział w obronie Zamościa przed armią S. Budionnego.
Od 1920 r. internowany w Polsce, przebywał w obozach w Aleksandrowie Kujawskim i Szczypiornie k. Kalisza. Po rozwiązaniu obozów zamieszkał w Warszawie (w 1935 r. mieszkał przy ul. Rozbrat 4). Członek warszawskiego Oddziału Ukraińskiego Komitetu Centralnego. W 1932 r. figurował na liście kandydatów na oficerów kontraktowych Wojska Polskiego.
Zmarł po długiej chorobie 2 listopada 1940 r. w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 11 - 7

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002.
Я. Тинченко, Офіцерський корпус Армії Української Нaродної Республіки (1917–1921), кн.1, Київ 2007.
М. Янчевський, Зі споминів, „За державність” 1930, ч. 2, с. 137–147
Микола Янчевський, Імена самостійної України